Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 028 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGBảng Giá Sửa Chữa Blackberry

LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Sửa Chữa Blackberry.

STT

Báo đúng giá – Sửa đúng bệnh – Giao đúng hẹn

GIÁ (VND)

BH

1

8100 / 8110 / 8120 / 8130 - Màn hình ---------- 150.000

 

Call.

2

81xx / 8100 / 8110 / 8120 - vỏ full zin mới 100% --------- giá 200.000 ( đen, xám , nâu , đỏ , bạc )

 

Call.

3

Pin BlackBerry C-M2 - 900 mAh ---------- 80.000 ( BlackBerry 8100 / 8110 / 8120 / 8130 / 8220 / 8230 )

 

Call.

4

8300 / 8310 / 8320 - Màn hình ---------- 150.000

 

Call.

5

83xx / 8300 / 8310 / 8320 - vỏ full zin mới 100% ------ giá 250.000 ( bạc , xám , đỏ )

 

Call.

6

Pin BlackBerry C-M2 - 900 mAh ---------- 80.000 ( BlackBerry 8100 / 8110 / 8120 / 8130 / 8220 / 8230 )

 

Call.

7

 

 

Call.

8

8800 / 8820 / 8830 - Màn hình ---------- 150.000

 

Call.

9

88xx / 8800 / 8820 / 8830 - vỏ full zin mới 100% -------- giá 230.000 ( không sừơn)

 

Call.

10

Pin BlackBerry C-S2 - 1150mAh ---------- 90.000 ( BlackBerry 8300 / 8310 / 8320 / 8330 / 8520 / 8530 / 8700c / 8700g / 8700r / 9300 / 9330 / 8703e )

 

Call.

11

 

 

Call.

12

8220 - Màn hình ---------- 400.000

 

Call.

13

 

 

Call.

14

8520 / 9300 - 007 - Màn hình ---------- 350.000

 

Call.

15

8520 / 9300 - 009 - Màn hình ( trên màn hình sẽ không ghi mã ) ---------- 350.000

 

Call.

16

8520 / 9300 - 010/011/012 - Màn hình ---------- 400.000

 

Call.

17

8520 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 120.000

 

Call.

18

8520 - vỏ full màu trắng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000

 

Call.

19

8520 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

 

Call.

20

9300 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 90.000

 

Call.

21

9300 - vỏ full zin, màu đen ---------- 250.000

 

Call.

22

9300 - Nắp lưng, màu đen ---------- 100.000

 

Call.

23

Pin BlackBerry C-S2 - 1150mAh ---------- 90.000 ( BlackBerry 8300 / 8310 / 8320 / 8330 / 8520 / 8530 / 8700c / 8700g / 8700r / 9300 / 9330 / 8703e )

 

Call.

24

8900 - 002 - Màn hình ---------- 750.000

 

Call.

25

8900 - 004 - Màn hình ---------- 600.000

 

Call.

26

8900 - Ic nguồn Blackberry - mã IC : TPS65851 ---------- 300.000

 

Call.

27

8900 - Bộ full phím , camera , blackberry ------------ 300.000

 

Call.

28

8900 - vỏ full zin ---------- 250.000

 

Call.

29

8900 - Nắp lưng ---------- 100.000

 

Call.

 

Pin BlackBerry D-X1 - 1800 mAh ---------- 100.000 ( BlackBerry 8900 / 9500 / 9520 / 9530 / 9550 / 9630 / 9650 )

 

Call.

 

9000 - 001 - Màn hình ---------- 200.000

 

Call.

 

9000 - 002 - Màn hình , màu đen , màu trắng ---------- 200.000

 

Call.

 

9000 - 003 - Màn hình ---------- 200.000

 

Call.

 

9000 - vỏ full màu đen, màu trắng ---------- 250.000

 

Call.

 

9000 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

 

Call.

 

Pin BlackBerry M-S1 - 1550 mAh ---------- 100.000 ( BlackBerry 9000 / 9700 / 9780 )

 

Call.

 

9100 / 9105 - 001 - Màn hình ---------- 250.000

 

Call.

 

9100 / 9105 - 002 - Màn hình ---------- 250.000

 

Call.

 

9100 / 9105 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 50.000

 

Call.

 

9100 - vỏ full zin ------- giá 250.000 ( đen, đỏ, trắng )

 

 

 

9105 - vỏ full zin ------- giá 250.000 ( đen, đỏ, trắng )

 

 

 

9100 / 9150 - Nắp lưng ---------- 80.000

 

 

 

 

 

 

 

9220 - 001 - Màn hình --------- 600.000

 

 

 

9220 - Vỏ full, màu đen, màu trắng ---------- 350.000

 

 

 

9220 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 120.000

 

 

 

9320 - 001 - Màn hình --------- 600.000

 

 

 

9320 - Vỏ full, màu đen, màu trắng ---------- 400.000

 

 

 

9320 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000

 

 

 

9360 - 001 - Màn hình ---------- 600.000

 

 

 

9360 - 002 - Màn hình ---------- 650.000

 

 

 

9360 - 003 - Màn hình ---------- 650.000

 

 

 

9360 / 9370 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 100.000

 

 

 

9360 - Vỏ full, màu đen, màu trắng ---------- 350.000

 

 

 

9360 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000

 

 

 

9380 - 003 - Màn hình ---------- 500.000

 

 

 

9380 - 004 - Màn hình ---------- 500.000

 

 

 

9380 - 004 - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 750.000

 

 

 

9380 - Cảm ứng ---------- 350.000

 

 

 

9380 - Vỏ full ---------- 650.000

 

 

 

Pin BlackBerry JM-1 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( BlackBerry Porsche Design / 9380 / 9790 / 9850 / 9860 / 9930 / 9900 )

 

 

 

9500 / 9530 - Màn hình dây xanh ( full có luôn Cảm ứng ) ---------- 500.000

 

 

 

9500 / 9530 - Màn hình dây vàng ( full có luôn Cảm ứng ) ---------- 350.000

 

 

 

9500 / 9530 - Màn hình ( chỉ là màn hình không ) ---------- 250.000

 

 

 

9500 / 9530 - Cảm ứng ---------- 250.000 ( đây là sản phẩm hàn , quý khách nên cân nhắc kĩ trứơc khi mua )

 

 

 

9500 / 9530 - vỏ full zin--------- 350.000

 

 

 

9500 / 9530 - Nắp lưng ---------- 150.000

 

 

 

9550 / 9520 - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn Cảm ứng ) ---------- 400.000

 

 

 

9550 / 9520 - Cảm ứng ---------- 300.000

 

 

 

9550 - vỏ full zin ---------- 350.000

 

 

 

9550 - Nắp lưng ---------- 150.000

 

 

 

9630 / 9650 - Màn hình ---------- 600.000

 

 

 

9630 - vỏ full zin ---------- 300.000

 

 

 

9630 - Nắp lưng ---------- 120.000

 

 

 

9650 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------100.000

 

 

 

9650 - vỏ full zin ---------- 250.000

 

 

 

9650 - Nắp lưng ---------- 100.000

 

 

 

9700 / 9780 - 001 - Màn hình ---------- 480.000 ( thử tại chỗ )

 

 

 

9700 / 9780 - 003 / 004 - Màn hình ---------- 500.000 ( thử tại chỗ )

380.000

Call.

 

9700 / 9780 - 002 - Màn hình đen, trắng ---------- 580.000 ( thử tại chỗ )

150.000

Call.

 

9700 / 9780 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 80.000

730.000

Call.

 

9700 / 9780 - IC nguồn Blackberry - mã IC : TPS65856 zin mới 100% ------ giá 300.000

1.300.000

Call.

 

9700 - vỏ full zin mới 100% giá 260.000 ( đen , trắng )

1.300.000

Call.

 

9780 - vỏ full zin mới 100% giá 260.000 ( đen , trắng )

450.000

Call.

 

9700 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

450.000

Call.

 

9780 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

300.000

Call.

 

Pin BlackBerry M-S1 - 1550 mAh ---------- 100.000 ( BlackBerry 9000 / 9700 / 9780 )

 

 

 

9790 - 001 - Màn hình ---------- 900.000

 

 

 

9790 - 002 - Màn hình ---------- 900.000

 

 

 

9790 - Cảm ứng có luôn vỏ mặt trước ---------- 500.000

 

 

 

9790 - vỏ full zin mới 100% ........... 800.000 ( bao gồm vỏ mặt trước có luôn cảm ứng )

 

 

 

9790 - vỏ full zin mới 100% ........... 500.000 ( vỏ mặt trước không có cảm ứng )

 

 

 

9790 - Nắp lưng ---------- 150.000

 

 

 

Pin BlackBerry JM-1 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( BlackBerry Porsche Design / 9380 / 9790 / 9850 / 9860 / 9930 / 9900 )

 

 

 

9800 - 001 - Màn hình ---------- 450.000

 

 

 

9800 - 002 - Màn hình ---------- 450.000

 

 

 

9800 - Cảm ứng đen, trắng có luôn miếng dán cảm ứng ---------- 250.000

 

 

 

9800 - Dây nguồn ---------- 280.000 ( dây nguồn tốt, không phải loại lô trên thị trường )

 

 

 

9800 - vỏ full zin mới 100% giá 350.000 ( đen, trắng)

 

 

 

9800 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 120.000

 

 

 

Pin BlackBerry F-S1 - 1270 mAh ---------- 120.000 ( BlackBerry 9800 / 9810 )

 

 

 

9810 - Màn hình ---------- 800.000

 

 

 

9860 / 9850 - Màn hình ------------ 650.000

 

 

 

9850 / 9860 - Cảm ứng ------------ 500.000

 

 

 

9850 / 9860 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 200.000

 

 

 

9900 / 9930 - 001 - Màn hình màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------------ 700.000

 

 

 

9900 / 9930 - 002 - Màn hình màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------------ 700.000

 

 

 

9900 / 9930 - 001 - Màn hình màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ----------- 700.000

 

 

 

9900 / 9930 - 002 - Màn hình màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ----------- 700.000

 

 

 

9900 / 9930 - Cảm ứng màu đen, màu trắng ------------ 450.000

 

 

 

9900 / 9930 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 100.000

 

 

 

9900 / 9930 - Bàn phím có luôn điệm phím + nút bốn chiều ------------ 300.000 ( đen, trắng )

 

 

 

9900 / 9930 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000

 

 

 

9900 / 9930 - vỏ full, bàn phím có luôn điệm phím + nút bốn chiều ---------- 500.000 ( đen, trắng )

 

 

 

Blackberry Playbook - Màn hình ---------- 800.000

 

 

 

Blackberry Playbook - Cảm ứng ---------- 800.000

 

 

 

Q5 - Cảm ứng, màu đen ---------- 450.000

 

 

 

Q10 - Màn hình, màu đen, Full nguyên bộ ---------- 900.000

 

 

 

Q10 - Nắp lưng, màu đen ---------- 200.000

 

 

 

Q10 - Nắp lưng, màu trắng ---------- 200.000

 

 

 

Q10 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 600.000

 

 

 

Q10 - Pin zin ---------- 300.000

 

 

 

 

 

 

 

Z10 - Màn hình, màu đen, Full nguyên bộ luôn khung vỏ trước ---------- 600.000

 

 

 

Z10 - Màn hình, màu trắng, Full nguyên bộ luôn khung vỏ trước ---------- 600.000

 

 

 

Z10 - Dây loa, loa, dây tai nghe ---------- 200.000

 

 

 

Z10 - Rung ---------- 100.000

 

 

 

Z10 - Nắp lưng, màu đen ---------- 200.000

 

 

 

Z10 - Nắp lưng, màu trắng ---------- 200.000

 

 

 

Z10 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 600.000

 

 

 

Z10 - Pin zin ---------- 300.000

 

 

 

 

None
Sign in to enter tags

Type the characters you see in the picture above.

Gửi hỗ trợ

Loading...