Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGBảng Giá Sửa Chữa Sony Smartphone Tablet

LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Sửa Chữa Sony

STT

Báo đúng giá – Sửa đúng bệnh – Giao đúng hẹn

GIÁ (VND)

BH

1

Cxxx

 

Call.

2

C702 - Màn hình -------------------- 300.000

 

Call.

3

C702 - Đệm phím ---------- 50.000

 

Call.

4

C901 - Màn hình -------------------- 250.000

 

Call.

5

C902 - Màn hình -------------------- 220.000

 

Call.

6

C902 - Đệm phím ---------- 50.000

 

Call.

7

C903 - Màn hình -------------------- 150.000

 

Call.

8

C903 - Dây Nguồn ---------- 100.000

 

Call.

9

C905 - Màn hình -------------------- 150.000

 

Call.

10

C905 - Dây Nguồn ---------- 50.000

 

Call.

11

C905 - Đệm phím , phím số từ 0->9 ---------- 100.000

 

Call.

12

C905 - Đệm phím , phím trên có luôn dây nguồn loa ---------- 100.000

 

Call.

13

C905 - Đèn flash ---------- 90.000

 

Call.

16

Fxxx

 

Call.

17

F305 - Màn hình -------------------- 180.000

 

Call.

18

F305 - Dây Nguồn ---------- 50.000

 

Call.

19

F305 - Đệm phím ---------- 120.000

 

Call.

20

W395 / F302 / F305 - Màn hình ------------ 150.000

 

Call.

21

W395 - Dây Nguồn ---------- 50.000

 

Call.

22

 

 

Call.

23

Gxxx

 

Call.

24

G502 - Màn hình ----------- 220.000

 

Call.

25

G700 / G900 - Màn hình ------------- 150.000

 

Call.

26

G700 - Cảm ứng ---------- 100.000

 

Call.

27

G900 - Cảm ứng có luôn dán cảm ứng ---------- 100.000

 

Call.

28

Z610 - Màn hình -------------------- 180.000

 

Call.

29

 

 

Call.

 

Kxxx

 

 

 

K550 / W610 - Màn hình ------------- 130.000

 

 

 

K550 - Đệm phím ---------- 100.000

 

 

 

K660 - Đệm phím ---------- 100.000

 

 

 

K790 / K800 / K810 / W830 / W850 - Màn hình ----- 160.000

 

 

 

K810 - Đệm phím ---------- 80.000

 

 

 

K850 - Màn hình ---------- 250.000

 

 

 

K850 - Đệm phím ---------- 130.000

 

 

 

K850 - Đèn flash ---------- 120.000

 

 

 

 

 

 

 

Txxx

 

 

 

T650 / K770 - Màn hình -------------- 200.000

 

 

 

T650 - Đệm phím ---------- 50.000

 

 

 

K770 - Đệm phím ---------- 80.000

 

 

 

T303 - Màn hình --------------------- 90.000

 

 

 

T303 - Dây Nguồn ---------- 60.000

 

 

 

T303 - Đệm phím ---------- 120.000

 

 

 

 

 

 

 

T700 / W890 / K990 - Màn hình ------- 150.000

 

 

 

T707 / T717 / W508 / W518 - Màn hình , màn hình trong ( lớn ) ------- 180.000

 

 

 

T707 / T717 / W508 / W518 - Màn hình , màn hình ngoài ( nhỏ ) ------- 170.000

 

 

 

T707 / T717 / W508 / W518 - Dây Nguồn trượt ---------- 80.000

 

 

 

T707 / T717 / W508 / W518 - Dây Nguồn loa ---------- 120.000

 

 

 

T707 - Đệm phím ---------- 100.000

 

 

 

T715 - Màn hình ------- 220.000

 

 

 

T715 - Dây Nguồn ---------- 100.000

 

 

 

 

 

 

 

Wxxx

 

 

 

S500 / W580 - Màn hình ------- 140.000

 

Call.

 

W580 - Dây Nguồn ---------- 170.000

 

Call.

 

S500 - Dây nguồn ---------- 170.000

 

Call.

 

P900- Cảm ứng ---------- 50.000

 

Call.

 

P990 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 250.000

 

Call.

 

P910 / P990 - Cảm ứng ---------- 70.000

 

Call.

 

P1i - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 500.000

 

Call.

 

P1i - Đệm phím ---------- 100.000

 

Call.

 

P1 / w950 - Cảm ứng ---------- 70.000

 

Call.

 

 

 

Call.

 

M600 / W950 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 250.000

 

 

 

M600 - Cảm ứng ---------- 70.000

 

 

 

W960 - Màn hình chỉ có LCD ------- 400.000

 

 

 

W960 - Cảm ứng có luôn dán cảm ứng ( không phải mạc in chử made in china ) ----------100.000

 

 

 

W100 / Spiro - Màn hình -------- 180.000

 

 

 

W100 - Dây Nguồn ---------- 50.000

 

 

 

W100 - Đệm phím trên ---------- 150.000

 

 

 

W150 / Yendo - Màn hình -------- 260.000

 

 

 

W150 / Yendo - Cảm ứng -------- 200.000

 

 

 

W200 / K310 / K320 - Màn hình ------------ 150.000

 

 

 

W205 - Màn hình ------------ 150.000

 

 

 

W302 - Màn hình ------------ 150.000

 

 

 

W350 - Màn hình ------------ 130.000

 

 

 

W380 - Dây Nguồn ---------- 80.000

 

 

 

W595 - Màn hình ------------ 220.000

 

 

 

W595 - Dây Nguồn trượt ---------- 50.000

 

 

 

W595 - Đệm phím ---------- 100.000

 

 

 

W660 - Đệm phím ---------- 50.000

 

 

 

W715 - Dây Nguồn ---------- 120.000

 

 

 

W705 / W715 / G705 / G905 - Màn hình ------------ 270.000

 

 

 

W705 - Dây Nguồn ---------- 100.000

 

 

 

W705 - Đệm phím dưới số 0-9 ---------- 120.000

 

 

 

W705 - Đệm phím trên ---------- 70.000

 

 

 

W760 - Màn hình ------------ 150.000

 

 

 

W760 - Dây Nguồn ---------- 100.000

 

 

 

W810 - Màn hình ------------ 150.000

 

 

 

W810 - Dây đèn Flash ----------

 

 

 

W810 - Dây camera ---------- 90.000

 

 

 

W810 - Đệm phím ---------- 80.000

 

 

 

W850 - Màn hình ------------ 170.000

 

 

 

W850 - Dây Nguồn ---------- 40.000

 

 

 

W880 - Màn hình ------------ 150.000

 

 

 

W880 - Dây loa , rung , camera trước , sau ----------

 

 

 

W880 - Đệm phím ---------- 70.000

 

 

 

W888 - Dây Nguồn ---------- 120.000

 

 

 

W910 - Màn hình ------------ 180.000

 

 

 

W910 - Dây Nguồn ---------- 80.000

 

 

 

W910 - Dây loa ----------

 

 

 

W910 - Đệm phím ---------- 90.000

 

 

 

W980 - Màn hình ------------ 250.000

 

Call.

 

W980 - Dây Nguồn ---------- 180.000

 

Call.

 

W995 - Màn hình ------------ 330.000

 

Call.

 

W995 - Dây Nguồn ---------- 120.000

 

Call.

 

W995 - Đệm phím , phím bấm số + volume ---------- 80.000

 

Call.

 

W20 / Zylo - Màn hình ------------ 250.000

 

Call.

 

W20 - Dây Nguồn ---------- 80.000

 

Call.

 

W20 - Dây Nguồn camera ---------- 90.000

 

 

 

 

 

 

 

Jxxx

 

 

 

J20 / Hazel - Màn hình ------------ 270.000

 

 

 

J20 - Dây Nguồn ---------- 100.000

 

 

 

 

 

 

 

Exxx

 

 

 

E10i / X10 mini - Màn hình ------------ 270.000

 

 

 

E10 / X10 minii - Cảm ứng luôn khung vỏ trước + phím ---------- 250.000

 

 

 

E15 / X8 - Màn hình 3.0", ----------- 350.000

 

 

 

E15i / X8 - Cảm ứng ---------- 300.000

 

 

 

E16 / W8 - Màn hình 3.0", ---------- 350.000

 

 

 

 

 

 

 

Uxxx

 

 

 

U20 / X10 mini pro - Màn hình 3.0", ------------ 300.000

 

 

 

U20 - Cảm ứng luôn khung vỏ trước + phím ---------- 250.000

 

 

 

U20 - Dây nguồn ---------- 300.000

 

 

 

U100 / Yari - Màn hình ------------ 300.000

 

 

 

U100 - Dây Nguồn ---------- 150.000

 

 

 

U10 / Aino - Màn hình 3.0", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------------ 350.000

 

 

 

U10i - Dây Nguồn ---------- 120.000

 

 

 

U10 - Đệm phím ---------- 150.000

 

 

 

U1 / Satio - Màn hình 3.5", ------------ 250.000

 

 

 

U1 / Satio - Cảm ứng ---------- 200.000 ( zin máy )

 

 

 

U5 / Vivaz - Màn hình 3.2", ------------ 250.000

 

 

 

U5 / Vivaz - Cảm ứng ---------- 100.000 ( linh kiện )

 

 

 

U5 / Vivaz - Cảm ứng có luôn dán cảm ứng ---------- 200.000 ( zin máy )

 

 

 

U5i / U5a - Đệm phím có luôn rung , micro ---------- 150.000

 

 

 

U8 / Vivaz pro - Màn hình 3.2", ------------ 300.000

 

 

 

U8 / Vivaz pro - Cảm ứng ---------- 100.000 ( linh kiện )

 

 

 

U8 / Vivaz pro - Cảm ứng ---------- 250.000 ( zin máy )

 

 

 

U8 / Vivaz pro - Dây nguồn ---------- 300.000

 

 

 

 

 

 

 

Xxx

 

 

 

X1 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 250.000

 

 

 

X1 - Cảm ứng ---------- 100.000

 

 

 

X1 - Dây Nguồn ---------- 550.000

 

 

 

X1 - Đệm phím nhỏ ---------- 130.000

 

 

 

X2 - Cảm ứng ---------- 150.000

 

 

 

X5 - Màn hình trong suốt ---------- 550.000

 

 

 

X10 / SO-01B - Màn hình 4.0", -------------- 330.000

 

 

 

X10 - Cảm ứng, màu đen, luôn khung vỏ trứơc ---------- 280.000

 

 

 

X10 - Cảm ứng, màu trắng, luôn khung vỏ trứớc ---------- 280.000

 

 

 

X10 - Cảm ứng, màu đen ---------- 350.000

 

 

 

X10 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 350.000

 

 

 

X10 - Đệm phím 3 nút ---------- 100.000

 

 

 

X10 - Dây Loa, dây cảm biến có luôn mic ---------- 80.000

 

 

 

X10 - Loa ---------- 50.000

 

 

 

X10 - IC Flash, zin mới 100% ---------- 400.000

 

 

 

X10 - Bộ vỏ trắng, đen ( luôn sườn ) ---------- 250.000

 

 

 

Pin Sony BST-41 - 1500 mAh ---------- 150.000 ( X1 / X1i / X10 / X10i )

 

 

 

 

 

 

 

LTxxx

 

 

 

X12 / ARC / LT15 / SO-01C, Arc pro / SO-02C - Màn hình 4.2", Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ----- 500.000

 

 

 

X12 / ARC / LT15 / LT18 / SO-02C - Bộ vỏ trắng, đen, hồng ---------- 350.000

 

 

 

Pin Sony BA750 - 1500 mAh ---------- 150.000 ( X12 / ARC / LT15 / SO-01C, Arc pro / SO-02C / LT18 / Arc S )

 

 

 

LT18 / Arc S - Màn hình 4.2", Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 500.000

 

 

 

LT18 / Arc S - Dây nút camera ---------- 120.000

 

 

 

LT18 / Arc S - - Bộ vỏ trắng, đen, hồng ---------- 350.000

 

 

 

LT22 / LT22i / Nyphon / Xperia P - Màn hình 4.0", full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------------- 1.050.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

LT25 / LT25i / Xperia V / SO-01E / Xperia AX / Sony Tsubasa - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 870.000 ( thử tại chỗ )

 

 

 

LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- giá 900.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX - Cụm dây nguồn volume, nút nguồn ---------- 400.000

 

 

 

LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX - Bộ vỏ ---------- 450.000

 

 

 

LT26w / Xperia Arco S / SO-03D / Xperia Acro S / Xperia Acro HD - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- giá 890.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

LT26w / Xperia Arco S / SO-03D / Xperia Acro S / Xperia Acro HD - Màn hình 4.3", luôn khung vỏ trước, màu đen, trắng, hồng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- giá 1.200.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

LT26w / Xperia Arco S / SO-03D / Xperia Acro S / Xperia Acro HD - Bộ vỏ full ---------- 550.000

 

 

 

 

 

 

 

LT26ii / Xperia SL - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 1.200.000

 

 

 

LT28 / LT28i / Xperia Ion - Màn hình 4.55 , full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 830.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

LT28 / LT28i / Xperia Ion - Ổ sim ---------- 200.000

 

 

 

LT28 / LT28i / Xperia Ion - Dây nguồn Volume ---------- 150.000

 

 

 

LT28 / LT28i / Xperia Ion - Bộ vỏ ---------- 500.000

 

 

 

LT29 / Xperia TX / Xperia T / SO-04D / Sony Xperia GX - Màn hình 4.55", full nguyên bộ có luôn cảm ứng --------- 1.450.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

LT30 / Xperia T / Sony Mint Amy - Màn hình 4.55", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 950.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

L35 / LT35 / C6502 / C6503 / Sony Xperia ZL - Màn hình 5", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 1.900.000 (thử tại chỗ)

 

 

 

L35 / C6502 / C6503 / Sony Xperia ZL - Dây nguồn nút camera ---------- 150.000

 

 

 

L35 / C6502 / C6503 / Sony Xperia ZL - Dây tai nghe ---------- 180.000

 

 

 

L35 / C6502 / C6503 / Sony Xperia ZL - Dây volume, nút nguồn ---------- 170.000

 

 

 

 

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Màn hình 5", logo Sony, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 2.550.000

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Camera sau ---------- 500.000

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Camera trước ---------- 150.000

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Dây cảm biến ---------- 150.000

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Cụm chuông, rung ---------- 180.000

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Đệm phím nguồn, volume ---------- 150.000

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Nắp lưng màu đen, trắng, tím ---------- 230.000

 

 

 

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Bộ vỏ Full nguyên bộ, màu đen, trắng, tím ---------- 750.000

 

 

 

 

 

 

 

Rxxx

 

 

 

R800 / Xperia Play - Màn hình 4.0", ---------- 330.000

 

 

 

R800 / Z1 / Play- Cảm ứng ( version 7.0 ), logo sony ---------- 380.000

 

 

 

R800 / Z1 - Dây nguồn ---------- 150.000

 

 

 

Z1i / Xperia Play - Màn hình 4.0", ------------ 400.000

 

 

 

 

 

 

 

STxxx

 

 

 

ST15 / Xperia mini - Màn hình 3.0", ---------- 280.000

 

 

 

ST17 / Xperia Active - Màn hình 3.0", full nguyên bộ có luôn cảm ứng --------------- 380.000

 

 

 

ST18 / Xperia Ray / SO-03C - Màn hình 3.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 280.000

 

 

 

ST18 / Xperia Ray / SO-03C - Bộ vỏ ---------- 300.000

 

 

 

ST21i / ST21a / Xperia Tipo - Màn hình 3.2", ---------- 230.000

 

 

 

ST21i / ST21a / Xperia Tipo - Cảm ứng ---------- 250.000

 

 

 

ST21i / ST21a / Xperia Tipo - Bộ vỏ ---------- 350.000

 

 

 

ST23 / Xperia Micro / Sony Mesona - Màn hình 3.5", ---------- 230.000

 

 

 

ST23 / Xperia Micro / Sony Mesona - Cảm ứng ---------- 250.000

 

 

 

ST23 / Xperia Micro / Sony Mesona - Bộ vỏ full ---------- 300.000

 

 

 

 

 

 

 

ST25 / ST25i / Xperia U - Màn hình 3.5" ---------- 380.000

 

 

 

ST25 / ST25i / Xperia U - Cảm ứng ---------- 280.000

 

 

 

ST25 / ST25i / Xperia U - Bộ vỏ full ---------- 400.000

 

 

 

ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Màn hình 4.0", luôn khung vỏ trước, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 900.000 ( thử tại chỗ )

 

 

 

ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Màn hình 4.0" ---------- 330.000

 

 

 

ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Cảm ứng ---------- 300.000

 

Call.

 

ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Bộ vỏ ---------- 600.000

 

 

 

ST27i / Xperia Go - Màn hình 3.5", luôn khung vỏ trước màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------- 1.100.000 ( thử tại chỗ )

 

 

 

ST27i / Xperia Go - Màn hình 3.5", luôn khung vỏ trước màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------- 1.100.000 ( thử tại chỗ )

 

 

 

ST27i / Xperia Go - Màn hình 3.5",------ 380.000

 

 

 

ST27i / Xperia Go - Cảm ứng ------ 270.000

 

 

 

ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ------ 300.000

 

 

 

 

 

 

 

SKxxx

 

 

 

SK17 / Xperia Mini Pro - Màn hình, màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------- 650.000

 

 

 

SK17 / Xperia Mini Pro - Màn hình, màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------- 650.000

 

 

 

SK17 / Xperia Mini Pro - Dây nguồn ---------- 300.000

 

 

 

 

 

 

 

XLxx

 

 

 

XL39 / Xperia Z Ultra - Màn hình full nguyên bộ ---------- 3.200.000

 

 

 

 

 

 

 

Mxx / Cxxxx

 

 

 

C1505 / Xperia E - Màn hình ---------- 280.000

 

 

 

C1505 / Xperia E - Cảm ứng ---------- 270.000

 

 

 

C1605 / Xperia E Dual - Màn hình ---------- 300.000

 

 

 

C1605 / Xperia E Dual - Cảm ứng ---------- 300.000

 

 

 

C2105 / S36 / Xperia L - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 350.000

 

 

 

C2305 / S39 / Xperia C - Màn hình ---------- 700.000

 

 

 

C2305 / S39 / Xperia C - Cảm ứng, màu đen ---------- 400.000

 

 

 

C2305 / S39 / Xperia C - Cảm ứng, màu trắng ---------- 400.000

 

 

 

C5302 / C5303 / M35h / Xepra SP - Màn hình

 

 

 

C5302 / C5303 / M35h / Xepra SP - Cảm ứng, màu đen --------- 550.000

 

 

 

C5302 / C5303 / M35h / Xepra SP - Cảm ứng, màu trắng --------- 550.000

 

 

 

C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 1.700.000

 

 

 

C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR - Cảm ứng, màu đen ---------- 550.000

 

 

 

C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR - Cảm ứng, màu trắng ---------- 550.000

 

 

 

L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 1.800.000

 

 

 

L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Cảm ứng ---------- 800.000

 

 

 

L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Dây nút nguồn, Volume, Mic ---------- 350.000

 

 

 

L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Dây tai nghe, cảm biến ---------- 250.000

 

 

 

L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Dây mic ---------- 130.000

 

 

 

Sony Table Z - Cảm ứng ---------- 900.000

 

 

 

 

 

 

 

MKxxx

 

 

 

MK16 / Xperia Pro - Màn hình ------------ 400.000

 

 

 

MK16 / Xperia Pro - Cảm ứng ---------- 500.000

 

 

 

MK16 / Xperia Pro - Dây nguồn ---------- 300.000

 

 

 

 

 

 

 

MTxxx

 

 

 

MT15 / Xperia Neo / MT11i / Xperia Neo V - Màn hình 3.7", ------------ 400.000

 

 

 

MT15 / Xperia Neo / MT11 / Xperia Neo V - Cảm ứng ---------- 400.000

 

 

 

MT15 / Xperia Neo / MT11 / Xperia Neo V - Bộ vỏ ---------- 250.000

 

 

 

MT25i / Xperia Neo L - Màn hình 4.0", ---------- 330.000

 

 

 

MT25i / Xperia Neo L- Cảm ứng ( version 7.0, logo sony ) ---------- 380.000

 

 

 

MT27 / MT27i / Xperia Sola - Màn hình 3.7", ------------ 350.000

 

 

 

MT27 / MT27i / Xperia Sola - Cảm ứng ------------ 430.000

 

 

 

 

 

 

 

WTxxx

 

 

 

WT13 / MT13 / Mix Walkman - Màn hình 3.0",------------ 350.000

 

 

 

WT13 / MT13 / Mix Walkman - Cảm ứng ---------- 350.000

 

 

 

 

 

 

 

WT15 - Màn hình - ---------------------------- 350.000

 

 

 

WT18 / WT19 / Live with Walkman - Màn hình 3.2", ------------ 280.000

 

 

 

WT18 - Cảm ứng ---------- 280.000

 

 

 

WT19 - Cảm ứng ---------- 280.000

 

 

 

 

 

 

 

CKxxx

 

 

 

CK13 / Txt - Màn hình 2.55", ------------ 300.000

 

 

 

CK15 / Txt Pro - Màn hình 3.0", ---------------------- 300.000

 

 

 

CK15 / Txt Pro - Cảm ứng , có luôn khung vỏ trước , 2 màu trắng , đen ---------- 300.000

 

 

 

CK15 / Txt Pro - Dây nguồn ---------- 150.000

 

 

 

A8i - Cảm ứng 3.5", ---------- 300.000

 

 

 

Z750 - Dây nguồn ---------- 90.000

 

 

 

 

None
Sign in to enter tags

Type the characters you see in the picture above.

Gửi hỗ trợ

Loading...