Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGBảng giá main board laptop

LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Hãng SX   Mã sản phẩm                           Mô tả sản phầm                            Đơn giá       Bảo hành

HP

HP              530781-001                               DV3 INTEL GM                                1,800,000   12 tháng

HP              576798-001                               CQ35 INTEL PM                              1,850,000   12 tháng

HP              598011-001                               MINI210                                            1,550,000   12 tháng

HP              627756-001                               MINI 210                                           1,550,000   12 tháng

HP              627761-001                               MINI 210                                           1,550,000   12 tháng

HP              453411-001                               V3000/DV2000 AMD                    2,100,000   06 tháng

HP              460716-001                               DV2000                                              2,200,000   12 tháng

HP              600816-001/580976-001       DV6-2000 I3 PM/4                         2,250,000   12 tháng

HP              590350-001                               DV4 I3 GM                                       2,750,000   12 tháng

HP                                                                    DV4 I3 PM                                        2,800,000   12 tháng

HP              605903-001                               G62 I3 GM                                        2,000,000   12 tháng

HP                                                                    4540S I3 GM                                    2,800,000   12 tháng

HP                                                                    CQ41 I3 GM                                     2,400,000   12 tháng

HP              653087-001                               G6 HM55 I3-370M                         2,450,000   12 tháng

HP              581172-001                               DM3 AMD GM                               2,100,000   06 tháng

HP              603939-001                               DV6-3000 AMD PM/8                  2,250,000   06 tháng

HP              639521-001                               G6 HM55 I3 GM                             2,400,000   12 tháng

HP              581176-001                               DM3 AMD PM                                2,200,000   06 tháng

HP              605140-001                               CQ56 INTEL GM                             2,250,000   12 tháng

HP              518431-001                               DV6 INTEL PM45 DDR2                1,900,000   12 tháng

HP              578377-001                               DV6 INTEL PM/8 DDR3                2,250,000   12 tháng

HP              511864-001                               DV6 PM45/4                                    2,200,000   12 tháng

HP              518432-001                               DV6 PM/4 DDR2                            2,200,000   12 tháng

HP              578378-001                               DV6 INTEL PM/4 DDR3                2,250,000   12 tháng

HP              618817-001                               5320M I3-350M                              2,250,000   12 tháng

HP              577067-001                               CQ61 AMD PM                               2,250,000   06 tháng

HP              599518-001                               4321S I3 PM                                     2,100,000   12 tháng

HP              580661-001/600144-001       DM3 INTEL GM                              2,200,000   12 tháng

HP                                                                    DM3 INTEL PM                               2,200,000   12 tháng

HP              657459-001                               G6 I3 HM65 GM                             2,450,000   12 tháng

HP              636372-001                               G4 HM55 PM                                  2,600,000   12 tháng

HP              650199-001                               G6 HM65 PM                                  2,600,000   12 tháng

HP                                                                    G6 AMD GM                                   2,250,000   06 tháng

HP              608364-001                               ENVY14 HM55 PM                        2,600,000   12 tháng

HP              451720-001                               2510P                                                 1,550,000   12 tháng

HP              446477-001                               DV6000 INTEL GM                         2,450,000   12 tháng

HP              577997-001                               CQ61 INTEL GM                             2,000,000   12 tháng

HP              647627-001                               G4 AMD PM                                    2,450,000   06 tháng

HP              519099-001/487274-001       CQ40 INTEL GM                             2,250,000   12 tháng

HP              615307-001                               DV7-4000 I3 PM/4 HM55            2,100,000   12 tháng

HP              659147-001                               DV6-6000 I3 PM/4                         2,400,000   12 tháng

HP              634646-001                               CQ42 CPU I3-350M                       2,500,000   12 tháng

HP              592811-001                               CQ62/CQ42 AMD PM                  2,200,000   06 tháng

HP                                                                    CQ4 AMD GM                                 2,100,000   06 tháng

HP              607605-001                               DV5-2000 I3 GM                            2,500,000   12 tháng

HP              598225-001                               DV5-2000 AMD GM                      2,100,000   06 tháng

HP              577220-001                               4310 INTEL GM45                          1,750,000   12 tháng

HP              577222-001                               4311 INTEL PM45                           1,750,000   12 tháng

HP              573758-001                               DV8 I3 PM/8                                    2,450,000   12 tháng

HP              694281-001                               CQ50 /CQ60 INTEL GM                1,900,000   12 tháng

HP              646965-001                               6560B PM                                         2,400,000   12 tháng

HP              446404-001/482584-001       6910P PM                                         1,900,000   12 tháng

HP              486301-001                               6930P GM                                        1,900,000   12 tháng

HP              636373-001                               G6 I3 HM65 GM                             2,600,000   12 tháng

HP                                                                    G4 I3 HM55 GM                             2,400,000   12 tháng

HP                                                                    CQ43 HM65                                     2,200,000   12 tháng

HP                                                                    CQ42 HM55 GM                             2,100,000   12 tháng

HP              634173-001/598668-001       4520S/4720S I3 PM                       2,200,000   12 tháng

HP              615381-001                               G62 I3 PM                                        2,200,000   12 tháng

HP              608266-001                               4421 INTEL PM/4421
 I3 PM/4  2,100,000                                   12 tháng

HP              647626-001                               G6 AMD PM/4                                2,200,000   06 tháng

HP              572952-001                               DV4 INTEL GM DDR2                    2,200,000   12 tháng

HP                                                                    DV4 INTEL GM DDR3                    2,400,000   12 tháng

HP                                                                    DV3000 IDE                                      1,900,000   12 tháng

HP              646174-001                               CQ43 HM65 GM                             2,200,000   12 tháng

HP                                                                    DM4-2000 I3 PM CHM65            2,400,000    12 tháng

HP                                                                    C700 GM                                           1,500,000   12 tháng

HP                                                                    G4 I3 HM55 GM                             2,400,000   12 tháng

HP                                                                    DM4 I3 GM                                      1,900,000   12 tháng

HP                                                                    430  I3                                                2,000,000   12 tháng

HP                                                                    4420S I3 GM                                    2,000,000   12 tháng

IBM

IBM                                                                 T40/T41/T42                                    1,600,000   12 tháng

IBM                                                                 T60                                                      1,700,000   12 tháng

IBM                                                                 T61 14.1 GM                                    2,200,000   12 tháng

IBM           63Y1437                                      T500/W500 PM                              2,200,000   12 tháng

IBM           63Y1967                                      T510 GM                                           2,900,000   12 tháng

IBM           04W2128                                    X220T I7-2620M                             4,100,000   12 tháng

IBM           04W3284                                    X220T I3-2310M                             3,800,000   12 tháng

IBM           44C4239                                     T61P 15.4                                          2,200,000   12 tháng

IBM           42W7885                                    T61/R61 15.4 GM                           2,000,000   12 tháng

IBM           43Y9255                                      SL400 INTEL GM                             2,700,000   12 tháng

IBM           45N4406                                     X200T                                                 2,200,000   12 tháng

IBM           63Y1771                                      X201T I5                                            2,800,000   12 tháng

IBM           50Y5694                                      T400S                                                 3,250,000   12 tháng

IBM           75Y4066                                      T410 I3 GM                                      2,400,000   12 tháng

DELL

DELL          ODT781                                      D630 GM                                          1,800,000   12 tháng

DELL          0G8RWI                                      N5110 I3 GM                                   2,100,000   12 tháng

DELL          LA-4041P                                   E6500 GM                                         1,900,000   12 tháng

DELL          LA-4232P                                   V1320 GM                                        2,000,000   12 tháng

DELL          ONU324                                     1735 PM                                            2,200,000   12 tháng

DELL                                                                D630 PM                                           1,700,000   12 tháng

DELL          OH277K                                      1535 GM                                           2,000,000   12 tháng

DELL          OF134R                                       1450 INTEL GM                               2,000,000   12 tháng

DELL          OKY749                                       1525 GM                                           1,700,000   12 tháng

DELL          OGKH2C                                     N7010 I3 GM                                   2,400,000   12 tháng

DELL                                                                N4010 I3 PM/4                               2,200,000   12 tháng

DELL          07NTDG                                     N4010 I3 GM                                   2,200,000   12 tháng

DELL          OGGOVM                                 N4110 PM                                        2,300,000   12 tháng

DELL          0FH09V                                       N4110 I3 GM                                   2,400,000   12 tháng

DELL          OWVPMX                                  N4110 I3 PM/4                               2,500,000   12 tháng

DELL          OR63TY                                       N4050 I3 GM                                   2,600,000   12 tháng

DELL                                                                1564 PM                                            2,150,000   12 tháng

DELL                                                                1464 I3 GM                                      2,200,000   12 tháng

DELL                                                                1464 I3 PM                                       2,400,000   12 tháng

DELL          OMD666                                    E6400 945 GM                                 2,000,000   12 tháng

DELL          OYD612                                      E6400 PM                                         2,000,000   12 tháng

DELL          04XJTH                                        E6420 HM65 GM                            2,400,000   12 tháng

DELL          OJ796R                                       E4300 GM                                         2,050,000   12 tháng

DELL          OD888J                                       1450 PM/4                                       2,050,000   12 tháng

DELL          OG086R                                      1450 INTEL PM/4                           2,050,000   12 tháng

DELL          0YGD9H                                      1015 INTEL GM                               2,100,000   12 tháng

DELL                                                                N4030 I3 GM                                   2,200,000   12 tháng

DELL                                                                M1330 PM                                       2,000,000   12 tháng

DELL                                                                M1530 PM                                       2,150,000   12 tháng

TOSHIBA

TOS           V000108240                              A200 945 GM                                  1,850,000   12 tháng

TOS           V000148230                              L300 INTEL GM45                          1,900,000   12 tháng

TOS           V000138360                              L300 INTEL GL40                             1,900,000   12 tháng

TOS           K000083120                              L500 INTEL GM45                          2,300,000   12 tháng

TOS           K000078380                              L500 PM45                                       2,200,000   12 tháng

TOS           V000068160                              A100 PM                                           1,700,000   12 tháng

TOS           K000045590                              A135 INTEL GM                              1,600,000   12 tháng

TOS           K000103760                              L670 I3 HM55                                  2,700,000   12 tháng

TOS           V000125750                              A300 INTEL PM                               2,000,000   12 tháng

TOS           K000068800                              A350 INTEL PM                               2,000,000   12 tháng

TOS           A000076430                              L655D AMD PM                              2,550,000   12 tháng

TOS           K000053610                              P200 INTEL PM 965                       1,850,000   12 tháng

TOS           V000175310                              L510 GL40                                         2,400,000   12 tháng

TOS           A000073390                              L645 I3 GM                                       2,800,000   12 tháng

TOS           A000080670                              L755/L750 HM65                            2,700,000   12 tháng

TOS           V0000175100                            L510 GL40                                         2,400,000   12 tháng

TOS           V0000225140                            C650 HM65                                      2,550,000   12 tháng

TOS           K00093520                                 L500 I3 PM                                       2,400,000   12 tháng

TOS           V000185570                              L505 I3 GM                                       2,550,000   12 tháng

TOS           K000103970                              L670D/675D GM                            2,550,000   12 tháng

SONY

SONY                                                              EB34 MBX-223 M960                   2,150,000   12 tháng

SONY                                                              EA12 MBX-223 M971                   2,200,000   12 tháng

SONY                                                              EA34 MBX-223 M960                  2,150,000   12 tháng

SONY                                                              SR MBX-190 M751                       1,700,000   12 tháng

SONY                                                              SZ965 MBX-170                             2,400,000   12 tháng

SONY                                                              Y2 MBX-229                                    2,900,000   12 tháng

SONY                                                              FZ MBX-165 GM                           2,200,000   12 tháng

SONY                                                              EB12 MBX-223 M960                   2,150,000   12 tháng

SONY                                                              FW MBX-189                                  2,050,000   12 tháng

SONY                                                              CS MBX-196 GM                           2,100,000   12 tháng

SONY                                                              CS MBX-196 PM                            2,100,000   12 tháng

SONY                                                              NR MBX-182                                   2,000,000   12 tháng

SONY                                                              EH  MBX-247 GM                          3,600,000   12 tháng

SONY                                                              NS MBX-202 GM                          2,550,000   12 tháng

SONY                                                              F MBX-215                                      2,400,000   12 tháng

SONY                                                              N MBX-160                                     1,700,000   12 tháng

SONY                                                              FE MBX-149                                    2,050,000   12 tháng

SONY                                                              CR MBX-177                                   2,000,000   12 tháng

SONY                                                              Z MBX-185                                      2,050,000   12 tháng

SONY                                                              SA/SB MBX- 237                            3,250,000   12 tháng

SONY                                                              SVE11 MBX- 272                            3,750,000   12 tháng

SONY                                                              SVE14 MBX- 266                            3,250,000   12 tháng

SONY                                                              SVE14 MBX- 270                            4,100,000   12 tháng

SONY                                                              SVE14 MBX- 273                            4,100,000   12 tháng

ACER

ACER         MBR4L02001                            5742 I3 GM                                      2,800,000   12 tháng

ACER         MBWDG1001                           NV52/NV54 GM                            2,300,000   12 tháng

ACER         MBAU901001                           5735                                                    2,050,000   12 tháng

ACER         MBATR01001                           5735 INTEL GM                               2,050,000   12 tháng

ACER         484CQ01021                             4810T                                                 2,100,000   12 tháng

ACER         MBWJ002001                           5741 I3 GM                                      2,650,000   12 tháng

ACER                                                               D525                                                   1,950,000   12 tháng

ACER                                                               D725                                                   1,950,000   12 tháng

ACER                                                               4732Z                                                 2,400,000   12 tháng

ACER                                                               4750/4752                                        2,750,000   12 tháng

ACER                                                               4739                                                    2,650,000   12 tháng

LENOVO

LENOVO                                                        Y430                                                   2,750,000   12 tháng

LENOVO                                                        Y460                                                   3,050,000   12 tháng

LENOVO                                                        G460 PM/GM                                2,900,000   12 tháng

LENOVO                                                        G470 PM/GM                                2,900,000   12 tháng

LENOVO                                                        G480                                                  3,250,000   12 tháng

LENOVO                                                        B450                                                  2,900,000   12 tháng

LENOVO                                                        B460PM/GM                                  3,100,000   12 tháng

LENOVO                                                        Z360 PM/GM                                 2,750,000   12 tháng

LENOVO                                                        Z460                                                    2,900,000   12 tháng

LENOVO                                                        Z370 PM/GM                                 2,900,000   12 tháng

LENOVO                                                        V570 PM/GM                                2,900,000   12 tháng

LENOVO                                                        V470/B470                                       2,900,000   12 tháng

LENOVO                                                        V360PM                                           3,050,000   12 tháng

ASUS

ASUS                                                              A43S                                                   3,750,000   12 tháng

ASUS                                                              K43SD                                                3,750,000   12 tháng

ASUS                                                              K43L                                                    2,550,000   12 tháng

ASUS                                                              K43L                                                    2,550,000   12 tháng

ASUS                                                              K53                                                     2,550,000    12 tháng

Ghi chú:                                                                                                                                             

- -   Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, công thay thế sửa chữa và thời gian bảo hành                                                                                  

 -   Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành số 178-180 Hoàng văn thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận ( Bảo hành 06 tháng đối với chíp AMD)

 -   Điều kiện được bảo hành:

   +  Tem  bảo hành trên sản phẩm còn nguyên vẹn.                                                                                          

  + Tình trạng sản phẩm không có dấu hiệu can thiệp, sửa chữa, ngập nước.

  - Điều kiện không được bảo hành:                                                                                                                        

   + Sản phẩm có hiện tượng cháy nổ.                                                                                                                    

   + Sản phẩm có hiện tượng ẩm mốc, vào nước.                                                                                               

   + Sản phẩm bị cong vênh, có hiện tượng bị đánh rơi.                                                                                     

   + Sản phẩm có hiện tượng sửa chữa, rách tem bảo hành.                                                                            

None
Sign in to enter tags

Type the characters you see in the picture above.

Gửi hỗ trợ

Loading...