Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGDanh sách các Laptop NEC được bảo hành và sửa chữa

LH: 08 3844 2008

Còn hàng
Nec VERSA E3100
Nec VARSA E6510
Nec LAVIE C
Nec VERSA PRO VY 11F
Nec LAVIE G
Nec VERSA E5600
Nec LAVIE N
Nec VALUE START G SERIE
Nec VERSA E3500
Nec LAVIE L
LaVie Light Netbook
1000N
i-Select M3210
i-Select M3410
i-Select M4610
i-Select M5210
i-Select M5210
i-Select M5410
i-Select M5410
i-Select M5610
i-Select M5610
LaVie A LA700/DD
LaVie A LA700/DD
LaVie A LA790/DD
LaVie A LA790/DD
LaVie C LC800MG
LaVie C LC900/LG
LaVie C LC950/LG
LaVie G A GL10MA/N1
LaVie G A GL10MA/N1
LaVie G C GL17FS/C1
LaVie G C GL17FS/G1
LaVie G C GL17FS/U1
LaVie G C GL17FS/U1
LaVie G C GL20FS/C1
LaVie G C GL20FS/C1
LaVie G C GL20FS/G1
LaVie G C GL20FS/G1
LaVie G C GL20FS/U1
LaVie G C GL22FS/C1
LaVie G C GL22FS/C1
LaVie G C GL22FS/G1
LaVie G C GL22FS/G1
LaVie G C GL22FS/U1
LaVie G C GL22FS/U1
LaVie G J GL12FJ/1
LaVie G J GL12FJ/1
LaVie G L GL14ML/G1
LaVie G L GL14ML/G1
LaVie G L GL14ML/R1
LaVie G L GL14ML/R1
LaVie G L GL14ML/V1
LaVie G L GL14ML/V1
LaVie G L GL14MM/R1
LaVie G L GL14MM/R1
LaVie G L GL17FL/G1
LaVie G L GL17FL/R1
LaVie G L GL17FL/V1
LaVie G L GL17FL/V1
LaVie G L GL17FM/R1
LaVie G L GL28UR/C1
LaVie G L GL28UR/C1
LaVie G L GL37NR/C1
LaVie G L GL37NR/C1
LaVie G RX GL14MW/1
LaVie G RX GL14MW/T1
LaVie G RX GL14MW/T1
LaVie G RX GL17FW/1
LaVie G RX GL17FW/T1
LaVie G RX GL17FW/T1
LaVie G RX GL20FW/1
LaVie G RX GL20FW/1
LaVie G RX GL20FW/T1
LaVie G RX GL20FW/T1
LaVie G T GL14ME/Y1
LaVie G T GL14ME/Y1
LaVie G T GL17FE/Y1
LaVie G T GL17FE/Y1
LaVie G TW GL14MT/L1
LaVie G TW GL14MT/L1
LaVie G TW GL17FT/L1
LaVie G TW GL20FT/L1
LaVie G Type L GL227T/DS
LaVie G Type L GL247T/DS
LaVie L LL350/BD
LaVie L LL350/BD
LaVie L LL350/DD
LaVie L LL350/DD
LaVie L LL370
LaVie L LL370HD
LaVie L LL530-7A
LaVie L LL550/4D
LaVie L LL550/DD
LaVie L LL550/HG
LaVie L LL550/HG1F
LaVie L LL550/JG
LaVie L LL550/MG
LaVie L LL570/JG
LaVie L LL590/DE
LaVie L LL590/LG
LaVie L LL770/6DT / LL700/6D
LaVie L LL770/6DT / LL700/6D
LaVie L LL850/LG
LaVie L LL900/DD
LaVie L LL900/DD
LaVie L LL970/DD
LaVie L LL970/DD
LaVie L PC-LL7508D
LaVie Light Notebook
LaVie M LM500/5D
LaVie M LM500/5D
LaVie M LM550/5E
LaVie M LM550/5E
LaVie RX LR500/9D
LaVie RX LR500/9D
LaVie RX LR500/DD
LaVie RX LR500/DD
LaVie RX LR700/9E
LaVie RX LR700/9E
LaVie RX LR700/DD
LaVie T LT900/ED
LaVie TW LW900/DD
VaVie GL28UR/C1
VaVie GL28UR/C1
VaVie GL37NR/C1
VaVie GL37NR/C1
Versa 6200/6200MMX/6200NT
Versa 6220MX/6220NT
Versa 6220MX/6220NT
Versa 6230/6230MX/6230NT
Versa 6260
Versa 6260
Versa A2100
Versa A2100 - 1602DR
Versa A2100 - 1602DR
Versa A2100 - 260CMH
Versa A2100 - 280DLH
Versa A2100 - 280DLH
Versa A2200
Versa A2200
Versa Aptitude
Versa Aptitude
Versa AX
Versa AX
Versa C140
Versa C150
Versa C150
Versa C160
Versa C160
Versa C250
Versa C250
Versa E120
Versa E120
Versa E2000
Versa E2000 - 130DR
Versa E2000 - 155DR
Versa E2000 - 155DR
Versa E2000 - 157DR
Versa E2000 - 157DR
Versa E2000 - 1600DR
Versa E2000 - 1600DR
Versa E2000 - 1611DW
Versa E2000 - 1616DR
Versa E2000 - 1616DR
Versa E2000 - 171DR
Versa E2000 - 171DR
Versa E2000 - 725CMH
Versa E2000 - 725CMH
Versa E2000-350CMH
Versa E3100 - 1500DW
Versa E3100 - 1500DW
Versa E3100 - 1700DW
Versa E3100 - 1700DW
Versa E3100 - 1701DW
Versa E3100 - 1701DW
Versa E3100 - 1800DR
Versa E3100 - 1800DR
Versa E3100 - 1801DW
Versa E3100 - 1801DW
Versa E3100 - 2000DR
Versa E3100-740DSH
Versa E3100-740DSH
Versa E400
Versa E600
Versa E600
Versa E6000
Versa E6000 Series
Versa E6000-735DSH
Versa E6000-735DSH
Versa E6000X
Versa E6000X
Versa E6000X - 162DW
Versa E6000X - 168DR
Versa E6000X - 168DR
Versa E6000X - 184DR
Versa E6000X - 184DR
Versa E6000X 1710DW / 1810DR
Versa E6000X 1710DW / 1810DR
Versa E6100
Versa E6100 - 1800DR
Versa E6100 - 2000DR
Versa E6100-740DLHt
Versa E6100-740DLHt
Versa E6200
Versa E6201
Versa E6210
Versa E6210
Versa E6211
Versa E6211
Versa E6300
Versa E6301
Versa E6310
Versa E6310
Versa E6311
Versa E6311
Versa E6500
Versa E6510
Versa E660
Versa E660
Versa E668
Versa E668
Versa E680
Versa E680
Versa FM500
Versa FM500
Versa FS800
Versa FS800
Versa FXi 600
Versa FXi 600
Versa L1100
Versa L1100
Versa L1101
Versa L2100
Versa L2101
Versa L2200
Versa L2200
Versa L320
Versa L3200
Versa L3200
Versa Lite
Versa Lite
Versa LitePad
Versa LX 233
Versa LX 233
Versa LX 266
Versa LX 300
Versa LX 300
Versa LX 333
Versa LX 366
Versa LX 366
Versa LX 400
Versa LX 400
Versa LX Series
Versa LX Series
Versa LXi Series
Versa LXi Series
Versa M160
Versa M160
Versa M300
Versa M320/FM320
Versa M320/FM320
Versa M340
Versa M350
Versa M350
Versa M350 - 1501DR
Versa M350 - 1704DW
Versa M350 - 1707DR
Versa M350 - 1707DR
Versa M350 - 1709DR
Versa M350 - 1800DR
Versa M350 - 1800DR
Versa M350 - 1801DW
Versa M350 - 1801DW
Versa M350 - 1804DR
Versa M350 - 1804DR
Versa M360
Versa M360
Versa M370
Versa M380
Versa M400/FM400
Versa M440
Versa M440
Versa M450
Versa M450
Versa M500/FM500
Versa M500/FM500
Versa M500C
Versa M500C
Versa M520/FM520
Versa M520/FM520
Versa M540
Versa M540 - 1500DR
Versa M540 - 1500DR
Versa M540 - 1602DR
Versa M540 - 1602DR
Versa M540 - 1700DR
Versa M540 - 1700DR
Versa M540 - 173DR
Versa M540 - 173DR
Versa M540 - 1800DR
Versa M540 - 1800DR
Versa M540 - 1802DR
Versa M540 - 1802DR
Versa M540 - 2000DR
Versa M540 - 2000DR
Versa M540 - 2001DR
Versa N1100
Versa Note
Versa note ES
Versa Note FX
Versa Note FX
Versa Note LXi
Versa Note LXi
Versa Note SXi
Versa Note SXi
Versa Note VX
Versa Note VXi
Versa Note VXi
Versa One
Versa P440
Versa P520
Versa P520
Versa P550
Versa P550 - 1800DR
Versa P550 - 1800DR
Versa P550 - 2000DR
Versa P550 - 2000DR
Versa P570
Versa P600
Versa P700
Versa P700
Versa P7100
Versa P7100
Versa P720
Versa P720
Versa P7200
Versa P7200
Versa P720-266DMP
Versa P720-266DMP
Versa P7300
Versa P7500
Versa P8000
Versa P8000 - 740DLP
Versa P8100 - 1500DR
Versa P8100 - 1500DR
Versa P8100 - 1700DR
Versa P8100 - 1800DR
Versa P8100 - 1800DR
Versa P8100 - 2000DR
Versa P8100 - 740DSH
Versa P8100 - 740DSH
Versa P8210
Versa P8310
Versa P9110
Versa P9110
Versa P9120
Versa P9210
Versa P9210
Versa Premium 7521N
Versa Premium Series
Versa Premium Series
Versa RXi 750
Versa RXi 750
Versa S1000
Versa S1000
Versa S1000 - 150CMH
Versa S1000 - 150CMP
Versa S1100
Versa S1100 - 110P
Versa S1100 - 1200DW
Versa S1100 - 1200DW
Versa S1100 - 1202DR
Versa S1100 - 1202DR
Versa S1200
Versa S1200
Versa S260
Versa S260
Versa S3000
Versa S3000
Versa S3000-350CMH
Versa S3000-725CMH
Versa S3000-725DSH
Versa S3000-725DSH
Versa S3000-735DLH
Versa S3100-753DLH
Versa S3200
Versa S3200
Versa S3300
Versa S3500
Versa S5100
Versa S5100
Versa S5200
Versa S5200
Versa S5500
Versa S5500
Versa S5501
Versa S5600
Versa S800
Versa S800
Versa S820
Versa S820
Versa S820 - 100CMP
Versa S820 - 104DW
Versa S820 - 104DW
Versa S900
Versa S900
Versa S9100
Versa S940
Versa S940
Versa S940 - 1702DR
Versa S940 - 1800DR
Versa S940 - 1800DR
Versa S940 - 1801DR
Versa S940 - 2000DR
Versa S940 - 2000DR
Versa S950
Versa S950
Versa S970
Versa SX Series
Versa SX Series
Versa SXi
Versa T400
Versa T400
Versa TXi Series
Versa Ultra Lite / DayLite
Versa Ultra Lite / DayLite
Versa VX
Versa VXi Series
Versa VXi Series
VersaPro J VJ17E/RE
VersaPro J VJ17F/LV-L
VersaPro J VJ17F/LV-L
VersaPro J VJ20E/XB
VersaPro J VJ24L/LE
VersaPro J VJ24L/RE
VersaPro J VJ24L/XB
VersaPro J VJ25M/XB
VersaPro J VJ25T/LE
VersaPro J VJ26M/XB
VersaPro R VA18S/WX
VersaPro R VA18S/WX
VersaPro R VA18X/RF
VersaPro R VA18X/RX
VersaPro R VA18X/RX
VersaPro R VA20SRF
VersaPro R VA20SRF
VersaPro R VA20SRX
VersaPro R VA24S/RF
VersaPro R VA24S/RF
VersaPro UltraLite VJ13E/BB-E
VersaPro UltraLite VJ17H/BB-E
VersaPro UltraLite VK13E/BB-E
VersaPro UltraLite VK17H/BB-E
VersaPro VA VJ17E/AE
VersaPro VA VJ24L/AE
VersaPro VA VK17E/AE
VersaPro VA VK24L/AE
VersaPro VA13F/DF
VersaPro VA13F/DX
VersaPro VA13F/VH
VersaPro VA13F/VH
VersaPro VA16F/DF
VersaPro VA16F/DF
VersaPro VA16F/DG
VersaPro VA18X/DF
VersaPro VA18X/DF
VersaPro VA18XDX
VersaPro VA50H/BS
VersaPro VA60J/BH
VersaPro VA60J/BH
VersaPro VD VJ19E/DE
VersaPro VD VJ26M/DE
VersaPro VD VJ29H/DE
VersaPro VD VK19E/DE
VersaPro VD VK26M/DE
VersaPro VD VK29H/DE
VersaPro VH VJ17H/HT-E
VersaPro VH VK17H/HT-E
VersaPro VJ13M/LV-R
VersaPro VK16E/DC
VersaPro VK16E/XC
VersaPro VK20E/XB
VersaPro VK21L/XC
VersaPro VK23E/AC
VersaPro VK23T/XC
VersaPro VK24L/XB
VersaPro VK25M/DC
VersaPro VK25M/XB
VersaPro VK25M/XC
VersaPro VK26M/XB
VersaPro VK27H/DC
VersaPro VX VJ19E/XE
VersaPro VX VJ24L/XE
VersaPro VX VJ25T/XE
VersaPro VX VJ26M/XE
VersaPro VX VK19E/XE
VersaPro VX VK24L/XE
VersaPro VX VK25T/XE
VersaPro VX VK26M/XE
VersaPro VY10M/BH
VersaPro VY16M/EX
VersaPro VY17F/LV-L
VersaPro VY17F/LV-L
VersaPro VY22S/RF-L
VersaPro VY22S/RX-L
VersaPro VY22X/RF-L
VersaPro VY22X/RX-L
None
Sign in to enter tags

Type the characters you see in the picture above.

Gửi hỗ trợ

Loading...