Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGDanh sách các Model Laptop Apple được bảo hành và sửa chữa

LH: 08 3844 2008

Còn hàng
iBook (500MHz, M7692LL/A)
iBook (500MHz, M7698LL/A)
iBook (500MHz, M7698LL/A)
iBook (500MHz, M7699LL/A)
iBook (500MHz, M7699LL/A)
iBook (500MHz, M8597LL/A)
iBook (500MHz, M8597LL/A)
iBook (500MHz, M8597LL/C)
iBook (500MHz, M8597LL/C)
iBook (600MHz, M7701LL/A)
iBook (600MHz, M7701LL/A)
iBook (600MHz, M8599LL/A)
iBook (600MHz, M8599LL/C)
iBook (600MHz, M8599LL/C)
iBook (600MHz, M8600LL/A)
iBook (600MHz, M8600LL/A)
iBook (700MHz, M8602LL/A)
iBook (700MHz, M8603LL/A)
iBook (700MHz, M8603LL/A)
iBook (700MHz, M8860LL/A)
iBook (700MHz, M8860LL/A)
iBook (800MHz, M8758LL/A)
iBook (800MHz, M8758LL/A)
iBook (800MHz, M8861LL/A)
iBook (800MHz, M8861LL/A)
iBook (800MHz, M8862LL/A)
iBook (800MHz, M8862LL/A)
iBook (900MHz, M9009LL/A)
iBook (900MHz, M9009LL/A)
iBook (900MHz, M9018LL/A)
iBook (900MHz, M9018LL/A)
iBook 300MHz
iBook 300MHz
iBook 366MHz
iBook 366MHz
iBook G4 (M9426X/A,M9418X/A,M9419X/A)
iBook G4 (M9426X/A,M9418X/A,M9419X/A)
iBook G4 (M9846XA/A M9848XA/A)
iBook G4 (M9846XA/A M9848XA/A)
iBook G4 800/933/1G (M9164/9165/9388LL/A)
iBook G4 800/933/1G (M9164/9165/9388LL/A)
iBook G4(Lm 530 Lm 449)
iBook G4(Lm 530 Lm 449)
iBook G4(Lm 670 Lm 568)
iBook G4(Lm 670 Lm 568)
iBook G4(M9623TA/A M9627TA/A M9628TA/A)
MacBook ( MB881 xx/A , 2GHz , 13 inch)
MacBook ( MB881 xx/A , 2GHz , 13 inch)
MacBook ( MC207 xx/A , 2.26GHz , 13 inch)
MacBook ( MC207 xx/A , 2.26GHz , 13 inch)
MacBook ( MC240 xx/A , 2.13GHz , 13 inch)
MacBook ( MC516 xx/A , 2.4GHz , 13 inch)
MacBook ( MC516 xx/A , 2.4GHz , 13 inch)
MacBook (A1181 , 1.83GHz , 13.3 Inch)
MacBook (A1811 , 2GHz , 13.3 Inch)
MacBook (A1811 , 2GHz , 13.3 Inch)
MacBook (DDR2) 13-inch (Mid 2009)
MacBook (DDR2) 13-inch 4th Gen (Early 2008)
MacBook (MA254 xx/A , 1.83GHz )
MacBook (MA254 xx/A , 1.83GHz )
MacBook (MA255 xx/A , 2GHz )
MacBook (MA255 xx/A , 2GHz )
MacBook (MA472 xx/A , 2GHz )
MacBook (MA472 xx/A , 2GHz )
MacBook (MA699 xx/A , 1.83GHz )
MacBook (MA699 xx/A , 1.83GHz )
MacBook (MA700 xx/A , 2.0GHz )
MacBook (MA701 xx/A , 2.0GHz )
MacBook (MA701 xx/A , 2.0GHz )
MacBook (MB061 xx/A , 2GHz )
MacBook (MB061 xx/A , 2GHz )
MacBook (MB062 xx/A / MB063 xx/A, 2.2GHz )
MacBook (MB062 xx/A / MB063 xx/A, 2.2GHz )
MacBook (MB402 xx/A , 2.1GHz , 13 Inch )
MacBook (MB402 xx/A , 2.1GHz , 13 Inch )
MacBook (MB403 xx/A , MB404 xx/A , 2.4GHz , 13 Inch )
MacBook (MB403 xx/A , MB404 xx/A , 2.4GHz , 13 Inch )
MacBook (MB466/A , 2.0GHz , 13.3 Inch)
MacBook (MB466/A , 2.0GHz , 13.3 Inch)
MacBook (MB467/A , 2.4GHz , 13.3 Inch)
MacBook (MB467/A , 2.4GHz , 13.3 Inch)
MacBook Pro ( A1260 , 2.6GHz , 15 Inch M-Touch 
MacBook Pro ( A1260 , 2.6GHz , 15 Inch M-Touch 
MacBook Pro ( A1286 xx/A , 2.53GHz , 15 inch)
MacBook Pro ( A1297 xx/A , 2.8GHz , 17 inch)
MacBook Pro ( MA090 xx/A , 1.67GHz , 15-inch )
MacBook Pro ( MA090 xx/A , 1.67GHz , 15-inch )
MacBook Pro ( MA609TA/A , 2.16GHz , 15.4 Inch )
MacBook Pro ( MA609TA/A , 2.16GHz , 15.4 Inch )
MacBook Pro ( MA610TA/A , 2.33GHz , 15.4 Inch)
MacBook Pro ( MA610TA/A , 2.33GHz , 15.4 Inch)
MacBook Pro ( MA611TA/A , 2.33GHz , 17 Inch)
MacBook Pro ( MA611TA/A , 2.33GHz , 17 Inch)
MacBook Pro ( MA895/A , 2.2GHz , 15.4 Inch )
MacBook Pro ( MA895/A , 2.2GHz , 15.4 Inch )
MacBook Pro ( MA896/A , 2.4GHz , 15.4 Inch )
MacBook Pro ( MA896/A , 2.4GHz , 15.4 Inch )
MacBook Pro ( MA897/A , 2.4GHz , 17 Inch )
MacBook Pro ( MB133x/A , 2.4GHz , 15 Inch M-Touch )
MacBook Pro ( MB133x/A , 2.4GHz , 15 Inch M-Touch )
MacBook Pro ( MB134x/A , 2.6GHz , 15 Inch M-Touch )
MacBook Pro ( MB134x/A , 2.6GHz , 15 Inch M-Touch )
MacBook Pro ( MB166 xx/A , 2.5GHz/2.6GHz , 15 Inch M-Touch )
MacBook Pro ( MB470xx/A 15.4-inch 2.4GHz )
MacBook Pro ( MB471xx/A 15.4-inch 2.53GHz )
MacBook Pro ( MB471xx/A 15.4-inch 2.53GHz )
MacBook Pro ( MB488x/A , 2.6GHz , 15 Inch M-Touch )
MacBook Pro ( MB604LL/A , 2.93GHz , 17 Inch )
MacBook Pro ( MB985 xx/A , 2.66GHz , 15 inch)
MacBook Pro ( MB986 xx/A , 2.8GHz , 15 inch)
MacBook Pro ( MB986 xx/A , 2.8GHz , 15 inch)
MacBook Pro ( MB990 xx/A , 2.26GHz , 13 inch)
MacBook Pro ( MB990 xx/A , 2.26GHz , 13 inch)
MacBook Pro ( MB991 xx/A , 2.53GHz , 13 inch)
MacBook Pro ( MB991 xx/A , 2.53GHz , 13 inch)
MacBook Pro ( MC024 xx/A , 2.53GHz , 17 inch)
MacBook Pro ( MC024 xx/A , 2.53GHz , 17 inch)
MacBook Pro ( MC026 xx/A 15 inch 2.66GHz )
MacBook Pro ( MC118 xx/A , 3.06GHz , 15 inch)
MacBook Pro ( MC118 xx/A , 3.06GHz , 15 inch)
MacBook Pro ( MC226LL/A , 2.8GHz , 17 Inch )
MacBook Pro ( MC226LL/A , 2.8GHz , 17 Inch )
MacBook Pro ( MC371 xx/A , 2.4GHz , 15 inch) 
MacBook Pro ( MC371 xx/A , 2.4GHz , 15 inch) 
MacBook Pro ( MC372 xx/A , 2.53GHz , 15 inch) 
MacBook Pro ( MC372 xx/A , 2.53GHz , 15 inch) 
MacBook Pro ( MC373 xx/A , 2.66GHz , 15 inch) 
MacBook Pro ( MC373 xx/A , 2.66GHz , 15 inch) 
MacBook Pro ( MC374 xx/A , 2.4GHz , 13 inch)
MacBook Pro ( MC374 xx/A , 2.4GHz , 13 inch)
MacBook Pro ( MC375 xx/A , 2.66GHz , 13 inch)
MacBook Pro ( MC375 xx/A , 2.66GHz , 13 inch)
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
MacBook Pro (DDR3) 13-inch ( Mid 2009 )
MacBook Pro (DDR3) 13-inch (Aluminum Mid 2009)
MacBook Pro (DDR3) 13-inch (Early 2011)
MacBook Pro (DDR3) 13-inch (Late 2011)
MacBook Pro (DDR3) 13-inch (Mid 2010)
MacBook Pro (DDR3) 13-inch and 15-inch (Mid 2012)
MacBook Pro (DDR3) 15-inch (Aluminum Mid 2009)
MacBook Pro (DDR3) 15-inch (Core i5/i7 Mid 2010)
MacBook Pro (DDR3) 15-inch (Early 2011)
MacBook Pro (DDR3) 15-inch (Late 2011)
MacBook Pro (DDR3) 17-inch (Aluminum Early 2009)
MacBook Pro (DDR3) 17-inch (Aluminum Mid 2009)
MacBook Pro (DDR3) 17-inch (Core i5/i7 Mid 2010)
MacBook Pro (DDR3) 17-inch (Early 2011)
MacBook Pro (DDR3) 17-inch (Late 2011)
MacBook Pro (MA092 xx/A , 2.16GHz , 17-inch)
MacBook Pro (MA092 xx/A , 2.16GHz , 17-inch)
MacBook Pro (MA600LL , 2.0GHz , 15.4-inch)
MacBook Pro (MA600LL , 2.0GHz , 15.4-inch)
MacBook Pro (MA601LL , 2.16GHz , 15.4-inch)
MacBook Pro (MA601LL , 2.16GHz , 15.4-inch)
MacBook Pro (MC700xx/A , 2.3GHz , 13 inch)
MacBook Pro (MC721xx/A , 2GHz , 15 inch)
MacBook Pro (MC723xx/A , 2.2 / 2.3GHz , 15 inch)
MacBook Pro (MC724xx/A , 2.7GHz , 13 inch)
MacBook Pro (MC725xx/A , 2.2GHz , 17 inch)
MacBook Pro (MD101xx/A , 2.5GHz , 13 inch)
MacBook Pro (MD102xx/A , 2.9GHz , 13 inch)
MacBook Pro (MD103xx/A , 2.3GHz , 15 inch)
MacBook Pro (MD104xx/A , 2.6GHz , 15 inch)
MacBook Pro (MD311xx/A , 2.4GHz , 17 inch)
MacBook Pro (MD313xx/A , 2.4GHz , 13 inch)
MacBook Pro (MD314xx/A , 2.8GHz , 13 inch)
MacBook Pro (MD318xx/A , 2.2GHz , 15 inch)
MacBook Pro (MD322xx/A , 2.4GHz , 15 inch)
MacBook Pro (Z0NG , 2.5GHz , 17 inch)
MacBook Pro (Z0NM , 2.5GHz , 15 inch)
MacBook Pro A1226
MacBook Pro( MA091X/A 15.4-inch 1.83GHz )
MacBook Pro( MA091X/A 15.4-inch 1.83GHz )
MacBook Pro( MA092X/A 17-inch 2.16GHz )
MacBook Pro( MA463X/A 15.4-inch 1.83GHz )
MacBook Pro( MA463X/A 15.4-inch 1.83GHz )
MacBook Pro( MA464X/A 15.4-inch 2.0GHz )
MacBook Pro( MA464X/A 15.4-inch 2.0GHz )
PowerBook G3 233/266/300MHz
PowerBook G3 233/266/300MHz
PowerBook G3 333/400MHz
PowerBook G3 333/400MHz
PowerBook G4 ( 1.67GHz , M9677XA/A M9689XA/A)
PowerBook G4 ( 1.67GHz , M9677XA/A M9689XA/A)
PowerBook G4 (1.25GHz, M8981LL/A, 15 inch)
PowerBook G4 (1.25GHz, M8981LL/A, 15 inch)
PowerBook G4 (1.25GHz, M9110LL/A, 17 inch)
PowerBook G4 (1.25GHz, M9110LL/A, 17 inch)
PowerBook G4 (1.5GHz M9676XA/A / M9690XA/A / M9691XA/A)
PowerBook G4 (1.5GHz M9676XA/A / M9690XA/A / M9691XA/A)
PowerBook G4 (1GHz, M8793LL/A, 17 inch)
PowerBook G4 (1GHz, M8793LL/A, 17 inch)
PowerBook G4 (1GHz, M8859LL/A)
PowerBook G4 (1GHz, M8980LL/A, 15 inch)
PowerBook G4 (1GHz, M8980LL/A, 15 inch)
PowerBook G4 (1GHz, M9007LL/A, M9008LL/A 12.1 inch)
PowerBook G4 (1GHz, M9007LL/A, M9008LL/A 12.1 inch)
PowerBook G4 (667MHz, M8591LL/A)
PowerBook G4 (800MHz, M8592LL/A)
PowerBook G4 (800MHz, M8592LL/A)
PowerBook G4 (867MHz, M8858LL/A, 15.2 inch)
PowerBook G4 (867MHz, M8858LL/A, 15.2 inch)
PowerBook G4 (M9183X/A,M9184X/A,M9421X/A)
PowerBook G4 (M9183X/A,M9184X/A,M9421X/A)
PowerBook G4 (M9422X/A,M9462X/A)
PowerBook G4 1.5GHz
PowerBook G4 400/500MHz
PowerBook G4 400/500MHz
PowerBook G4 550MHz
PowerBook G4 550MHz
PowerBook G4 867Hz, M8760LL/A, M9092LL/A 12.1 inch)
PowerBook G4 867Hz, M8760LL/A, M9092LL/A 12.1 inch)
PowerBook G4(Lm 1165 Lm987)
PowerBook G4(Lm 1165 Lm987)
PowerBook G4(Lm 725 Lm614)
PowerBook G4(Lm 725 Lm614)
PowerBook G4(Lm 930 Lm788)
PowerBook G4(Lm 930 Lm788)
PowerBook G4(M9969X/A M9970X/A)
PowerBook G4(M9969X/A M9970X/A)
 
Mac Pro ( A1186 )
Mac Pro ( A1289 , 8-Core ) 
Mac Pro ( MA356-xx/A )
Mac Pro ( MA356-xx/A )
Mac Pro ( MA970-xx/A )
Mac Pro ( MA970-xx/A )
Mac Pro ( MB535xx/A , 8-Core )
Mac Pro ( MB535xx/A , 8-Core )
Mac Pro ( MB871xx/A , Quad-Core )
Mac Pro ( MB871xx/A , Quad-Core )
Mac Pro ( MC250T x/A , Quad-Core )
Mac Pro ( MC250T x/A , Quad-Core )
Mac Pro ( MC560 x/A , Quad-Core ) 
Mac Pro ( MC560xx/A , 8-Core )
Mac Pro ( MC561 x/A , 8-Core ) 
Mac Pro ( MC561 x/A , 8-Core ) 
Mac Pro ( MC561T x/A , 8-Core )
Mac Pro ( MC561xx/A , 8-Core ) 
Mac Pro ( MC915xx/A , 8-Core ) 
Mac Pro ( MD770xx/A , Quad-Core ) 
Mac Pro ( MD771xx/A , 12-Core ) 
Mac Pro ( MD772xx/A , Quad-Core ) 
Mac Pro ( Z0G1-xxxx , 8-Core )
Mac Pro ( Z0LF , Quad-Core )
Mac Pro ( Z0LG , 12-Core ) 
Mac Pro ( Z0M41xx/A , 12-Core ) 
Mac Pro DDR3 (Early 2009) 1CPU
Mac Pro DDR3 (Early 2009) 2CPU
Mac Pro DDR3 (Mid 2010) 1CPU
Mac Pro DDR3 (Mid 2010) 2CPU
Mac Pro DDR3 (Mid 2012) Quad-Core, 6-Core
Mac Pro Generation 2
 
 MacBook Air 
 MacBook Pro 
 iMac 
 iMac with Retina 5K display 
 Mac Pro 
 Mac mini 
 OS X Yosemite 
 
Mac mini G4/1.421.42 GHz PowerPC 7447a (G4)
Mac mini G4/1.331.33 GHz PowerPC 7447a (G4)
Mac mini G4/1.51.5 GHz PowerPC 7447a (G4)
Mac mini "Core Solo" 1.51.5 GHz Core Solo (T1200)
Mac mini "Core Duo" 1.661.66 GHz Core Duo (T2300)
Mac mini "Core Duo" 1.831.83 GHz Core Duo (T2400)
Mac mini "Core 2 Duo" 1.831.83 GHz Core 2 Duo (T5600)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.02.0 GHz Core 2 Duo (T7200)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.0 (Early 2009)2.0 GHz Core 2 Duo (P7350)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.26 (Early 2009)2.26 GHz Core 2 Duo (P8400)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.26 (Late 2009)2.26 GHz Core 2 Duo (P7550)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.53 (Late 2009)2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Late 2009)2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.53 (Server)2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.4 (Mid-2010)2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Mid-2010)2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Server)2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
Mac mini "Core i5" 2.3 (Mid-2011)2.3 GHz Core i5 (I5-2415M)
Mac mini "Core i5" 2.5 (Mid-2011)2.5 GHz Core i5 (I5-2520M)
Mac mini "Core i7" 2.7 (Mid-2011)2.7 GHz Core i7 (I7-2620M)
Mac mini "Core i7" 2.0 (Mid-2011/Server)2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
Mac mini "Core i5" 2.5 (Late 2012)2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
Mac mini "Core i7" 2.3 (Late 2012)2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
Mac mini "Core i7" 2.6 (Late 2012)2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
Mac mini "Core i7" 2.3 (Late 2012/Server)2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
Mac mini "Core i7" 2.6 (Late 2012/Server)2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
Mac mini "Core i5" 1.4 (Late 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
Mac mini "Core i5" 2.6 (Late 2014)2.6 GHz Core i5 (I5-4278U)
Mac mini "Core i5" 2.8 (Late 2014)2.8 GHz Core i5 (I5-4308U)
Mac mini "Core i7" 3.0 (Late 2014)3.0 GHz Core i7 (I7-4578U
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8 13" (Original)1.8 GHz Core 2 Duo (P7700)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA)1.6 GHz Core 2 Duo (SL9300)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA)1.86 GHz Core 2 Duo (SL9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09)1.86 GHz Core 2 Duo (SL9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Mid-09)2.13 GHz Core 2 Duo (SL9600)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.4 11" (Late '10)1.4 GHz Core 2 Duo (SU9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 11" (Late '10)1.6 GHz Core 2 Duo (SU9600)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10)1.86 GHz Core 2 Duo (SL9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10)2.13 GHz Core 2 Duo (SL9600)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Mid-2011)1.6 GHz Core i5 (I5-2467M)
MacBook Air "Core i7" 1.8 11" (Mid-2011)1.8 GHz Core i7 (I7-2677M)
MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Mid-2011)1.7 GHz Core i5 (I5-2557M)
MacBook Air "Core i7" 1.8 13" (Mid-2011)1.8 GHz Core i7 (I7-2677M)
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Edu Only)1.6 GHz Core i5 (I5-2467M)
MacBook Air "Core i5" 1.7 11" (Mid-2012)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U)
MacBook Air "Core i7" 2.0 11" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)
MacBook Air "Core i5" 1.8 13" (Mid-2012)1.8 GHz Core i5 (I5-3427U)
MacBook Air "Core i7" 2.0 13" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)
MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.3 13" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 13" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
eMac ( M9423LL/A , M9424LL/A )
eMac ( M9423LL/A , M9424LL/A )
eMac ( M99832 , M99833 , M99834 , M99835 )
eMac ( M99832 , M99833 , M99834 , M99835 )
eMAC (1GHz, M8578LL/A)
eMAC (1GHz, M8578LL/A)
eMAC (1GMHz, M8950LL/A)
eMAC (1GMHz, M8950LL/A)
eMAC (1GMHz, M8951LL/A)
eMAC (1GMHz, M8951LL/A)
eMAC (700MHz, M8578LL/A)
eMAC (700MHz, M8578LL/A)
eMAC (700MHz, M8655LL/A)
eMAC (700MHz, M8655LL/B)
eMAC (700MHz, M8655LL/B)
eMAC (700MHz, M8891TA/A)
eMAC (700MHz, M8891TA/A)
eMAC (700MHz, M8894LL/A)
eMAC (800MHz, M8892TA/A)
eMAC (800MHz, M9150LL/A)
eMAC (800MHz, M9150LL/A)
eMac (M9834XA/A M9835XA/A)
eMac (M9834XA/A M9835XA/A)
eMAC 1.25GHz(M9425X/A , M9461X/A)
eMAC 1.25GHz(M9425X/A , M9461X/A)
eMAC G4 (800MHz, M9150LL/A)
eMAC G4 (800MHz, M9150LL/A)
iMac ( MA199 xx/A , 1.83GHz , 17 inch)
iMac ( MA199 xx/A , 1.83GHz , 17 inch)
iMac ( MA456 xx/A , 2.16GHz , 24 Inch )
iMac ( MA589 xx/A , 2.16GHz , 20 Inch )
iMac ( MA590 xx/A , 2.0GHz , 17 Inch )
iMac ( MA590 xx/A , 2.0GHz , 17 Inch )
iMac ( MA710 xx/A , 1.83GHz , 17 Inch )
iMac ( MA710 xx/A , 1.83GHz , 17 Inch )
iMac ( MA876xx/A, 2.0GHz , 20 Inch )
iMac ( MA876xx/A, 2.0GHz , 20 Inch )
iMac ( MA877xx/A, 2.4GHz , 20 Inch )
iMac ( MA877xx/A, 2.4GHz , 20 Inch )
iMac ( MA878xx/A, 2.4GHz , 24 Inch )
iMac ( MA878xx/A, 2.4GHz , 24 Inch )
iMac ( MB199 xx/A, MB200 xx/A )
iMac ( MB201 xx/A , 2.4GHz , 24 inch)
iMac ( MB201 xx/A , 2.4GHz , 24 inch)
iMac ( MB322 xx/A , 2.8GHz , 24 inch)
iMac ( MB323 xx/A, 2.4GHz , 20 Inch )
iMac ( MB324 xx/A, 2.66GHz , 20 Inch )
iMac ( MB325 xx/A, 2.8GHz , 24 Inch )
iMac ( MB325 xx/A, 3.06GHz , 24 Inch )
iMac ( MB325 xx/A, 3.06GHz , 24 Inch )
iMac ( MB417 xx/A , 2.66GHz , 20 inch)
iMac ( MB418 xx/A , 2.66GHz , 24 inch)
iMac ( MB419 xx/A , 2.93GHz , 24 inch)
iMac ( MB419 xx/A , 2.93GHz , 24 inch)
iMac ( MB420 xx/A , 3.06GHz , 24 inch)
iMac ( MB420 xx/A , 3.06GHz , 24 inch)
iMac ( MB950 xx/A , 3.06GHz , 21.5 inch)
iMac ( MB952 xx/A , Intel Core 2 Duo 3.06GHz , 21.5 / 27inch)
iMac ( MB952 xx/A , Intel Core 2 Duo 3.06GHz , 21.5 / 27inch)
iMac ( MB953 xx/A , Intel Core i5 2.66G , 27inch)
iMac ( MB953 xx/A , Intel Core i5 2.66G , 27inch)
iMac ( MC309 xx/A , Intel Core i5/i7 , 21.5 Inch )
iMac ( MC413 xx/A , 3.33GHz , 21.5 inch)
iMac ( MC413 xx/A , 3.33GHz , 21.5 inch)
iMac ( MC508 xx/A , Intel Core i3/i5 , 21.5 Inch )
iMac ( MC508 xx/A , Intel Core i3/i5 , 21.5 Inch )
iMac ( MC509 xx/A , Intel Core i3/i5 , 21.5 Inch )
iMac ( MC509 xx/A , Intel Core i3/i5 , 21.5 Inch )
iMac ( MC510 xx/A , Intel Core i5/i7 , 27 Inch )
iMac ( MC510 xx/A , Intel Core i5/i7 , 27 Inch )
iMac ( MC511 xx/A , Intel Core i5/i7 , 27 Inch )
iMac ( MC511 xx/A , Intel Core i5/i7 , 27 Inch )
iMac ( MC812 xx/A , Intel Core i5/i7 , 21.5 Inch )
iMac ( MC813 xx/A , Intel Core i5/i7 , 27 Inch )
iMac ( MC814 xx/A , Intel Core i5/i7 , 27 Inch )
iMac ( MD095xx/A, 2.9GHz , 27 inch)
iMac ( MD096xx/A, 3.2GHz , 27 inch) 
iMac ( ME088xx/A, 3.2GHz , 27 inch) 
iMac ( ME089xx/A, 3.4GHz , 27 inch) 
iMac ( ME089xx/A, 3.5GHz , 27 inch) 
iMac ( Z0H6000CF/BG , Quad-Core , 21.5 inch) 
iMac ( Z0M5000HL/BG , Quad-Core , 21.5 inch) 
iMac ( Z0M6000RR/BG , Quad-Core , 27 inch) 
iMAC (500MHz, M8534LL/D)
iMAC (500MHz, M8534LL/D)
iMAC (600MHz, M8492LL/C)
iMAC (600MHz, M8492LL/C)
iMAC (600MHz, M8546LL/C)
iMac (MA876LL, 2.0GHz , 20Inch )
iMac (MA876LL, 2.0GHz , 20Inch )
iMac (MA877LL, 2.4GHz , 20Inch )
iMac (MA877LL, 2.4GHz , 20Inch )
iMAC 233/266/333MHz
iMAC 233/266/333MHz
iMAC 350/400/500/600MHz
iMAC 350/400/500/600MHz
iMAC 700MHz (Special Edition)
iMAC 700MHz (Special Edition)
iMac A1224 (MA877LL)
iMac G4 (700MHz, M7677LL/B)
iMac G4 (700MHz, M7677LL/B)
iMac G4 (700MHz, M8535LL/B)
iMac G4 (700MHz, M8535LL/B)
iMac G4 (700MHz, M8672LL/B)
iMac G4 (700MHz, M8672LL/B)
iMac G4 (800MHz, M8812TA/A)
iMac G4 (800MHz, M8812TA/A)
iMAC G4 (Flat Panel)
iMAC G4 (M9168X/A 1.25G 17inch)
iMAC G4 (M9168X/A 1.25G 17inch)
iMAC G4 (M9285X/A 1.25G 15inch)
iMAC G4 (M9285X/A 1.25G 15inch)
iMAC G4 (M9290X/A 1.25G 20inch)
iMAC G4 (M9290X/A 1.25G 20inch)
iMAC G4 1GHz M8935LL/A(Flat Panel)
iMAC G4 1GHz M8935LL/A(Flat Panel)
iMAC G4 800MHz M9105LL/A(Flat Panel)
iMAC G5 ( MA200X/A Intel Core Duo 20-inch )
iMAC G5 ( MA200X/A Intel Core Duo 20-inch )
iMAC G5 (M9248X/A 1.6G 17inch)
iMAC G5 (M9248X/A 1.6G 17inch)
iMAC G5 (M9249X/A 1.8G 17inch)
iMAC G5 (M9249X/A 1.8G 17inch)
iMAC G5 (M9250X/A 1.6G 20inch)
iMAC G5 (M9250X/A 1.6G 20inch)
iMac G5 (M9843 xx/A , 1.8GHz , 17 inch)
iMac G5 (M9843 xx/A , 1.8GHz , 17 inch)
iMac G5 (M9844 xx/A , 2.0GHz , 17 inch)
iMac G5 (M9845 xx/A , 2.0GHz , 20 inch)
iMac G5 (M9845 xx/A , 2.0GHz , 20 inch)
iMAC G5 (MA063X/A 17inch)
iMAC G5 (MA063X/A 17inch)
iMAC G5 (MA064X/A 20inch)
iMAC G5 (MA064X/A 20inch)
iMac Intel Core 2 Duo 20-inch (Mid 2007)
iMac Intel Core 2 Duo 20-inch/24-inch (Early 2008)
iMac Intel Core 2 Duo 20-inch/24-inch (Early 2009)
iMac Intel Core 2 Duo 21.5-inch (Late 2009)
iMac Intel Core 2 Duo 24-inch (Late 2006)
iMac Intel Core 2 Duo 24-inch (Mid 2007)
iMac Intel Core 2 Duo/i5/i7 27-inch (Late 2009)
iMac Intel Core i3 21.5-inch (Late 2011)
iMac Intel Core i3/i5 21.5-inch (Mid 2010)
iMac Intel Core i5/i7 21.5-inch (Mid 2011)
iMac Intel Core i5/i7 27-inch (Late 2012)
iMac Intel Core i5/i7 27-inch (Late 2013)
iMac Intel Core i5/i7 27-inch (Mid 2010)
iMac Intel Core i5/i7 27-inch (Mid 2011)
Mac mini ( A1347 , Intel Core i7 2.6GHz )
Mac mini ( BTO/CTO , Intel Core i7 2.7 )
Mac mini ( MC815 xx/A , Intel Core i5 2.3 )
Mac mini ( MC816 xx/A , Intel Core i5 2.5 )
Mac mini ( MC936 xx/A , Intel Core i7 2.0 )
Mac mini ( MD387 xx/A , Intel Core i5 2.5GHz )
Mac mini ( MD388 xx/A , Intel Core i7 2.3GHz )
Mac mini ( MD389 xx/A , Intel Core i7 2.3GHz )
Mac mini (DDR3) Core 2 Duo 2.4/2.66(Mid 2010)
Mac mini (DDR3) Core i5 2.3/2.5 (Mid 2011)
Mac mini (DDR3) Core i5/i7(Late 2012)
Mac mini (DDR3) Core i7 2.0/2.7 (Mid 2011)
Mac mini (M9686XA/B M9687XA/B M9971XA/B)
Mac mini (M9686XA/B M9687XA/B M9971XA/B)
Mac mini (MA205 xx/A , 1.5GHz )
Mac mini (MA205 xx/A , 1.5GHz )
Mac mini (MA206 , 1.66GHz )
Mac mini (MA206 , 1.66GHz )
Mac mini (MA607 xx/A , 1.66GHz )
Mac mini (MA607 xx/A , 1.66GHz )
Mac mini (MA608 xx/A , 1.83GHz )
Mac mini (MA608 xx/A , 1.83GHz )
Mac mini (MB138 xx/A , 1.83GHz )
Mac mini (MB138 xx/A , 2.0GHz )
Mac mini (MB138 xx/A , 2.0GHz )
Mac mini (MB463xx/A , 2.0GHz / 2.6GHz )
Mac mini (MB463xx/A ,2.0GHz)
Mac mini (MB464xx/A , 2.0GHz / 2.6GHz )
Mac mini (MB464xx/A ,2.0GHz)
Mac mini (MB466/A , 2.0GHz / 2.26GHz)
Mac mini (MC238xx/A , 2.26GHz)
Mac mini (MC239xx/A , 2.53GHz)
Mac mini (MC270 xx/A , 2.4GHz )
Mac mini (MC408xx/A , 2.53GHz)
Mac mini (MC438 xx/A , 2.66GHz )
Mac mini (MC438 xx/A , 2.66GHz )
MAC mini(M9686LL/A M9687LL/A)
Power Mac G5 ( Dual 2GHz , M9590TA/A )
Power Mac G5 ( Dual 2GHz , M9590TA/A )
Power Mac G5 ( M9555 xx/A , 1.8GHz - Late 2004)
PowerMac G3 233/266/300/333MHz
PowerMac G3 233/266/300/333MHz
PowerMac G3 300/350/400/450MHz Blue/White
PowerMac G3 300/350/400/450MHz Blue/White
PowerMac G3 All-in-one 233/266MHz
PowerMac G3 All-in-one 233/266MHz
PowerMac G4 (800MHz, M8705LL/A)
PowerMac G4 (800MHz, M8705LL/A)
PowerMac G4 (933MHz, M8666LL/A)
PowerMac G4 (933MHz, M8666LL/A)
PowerMac G4 (Dual 1GHz, M8667LL/A)
PowerMac G4 (Dual 1GHz, M8667LL/A)
PowerMac G4 (M9145X/A 12.5GHZ)
PowerMac G4 1.25GHz(PC2700, M8573TA/A)
PowerMac G4 1.25GHz(PC2700, M8573TA/A)
PowerMac G4 1GHz ( PC2100, M8570 )
PowerMac G4 1GHz ( PC2100, M8570 )
PowerMac G4 1GHz(PC2100, M8839LL/A)
PowerMac G4 1GHz(PC2100, M8839LL/A)
PowerMac G4 1GHz(PC2700, M8689TA/A)
PowerMac G4 1GHz(PC2700, M8689TA/A)
PowerMac G4 350/400/450/500MHz
PowerMac G4 350/400/450/500MHz
PowerMac G4 450 Cube
PowerMac G4 450 Cube
PowerMac G4 466/533/667MHz
PowerMac G4 466/533/667MHz
PowerMac G4 733/867MHz
PowerMac G4 867MHz(PC2100, M8627TA/A)
PowerMac G4 867MHz(PC2100, M8627TA/A)
PowerMac G4 867MHz(PC2100, M8787TA/A)
PowerMac G4 867MHz(PC2100, M8787TA/A)
PowerMac G4 Cube
PowerMac G4 Cube
PowerMac G4 Dual 1.25GHz(PC2700, M8840LL/A)
PowerMac G4 Dual 1.25GHz(PC2700, M8840LL/A)
PowerMac G4 Dual 1.42GHz(PC2700, M8841LL/A)
PowerMac G4 Dual 800MHz
PowerMac G4 dual core 867MHz PC2100
PowerMac G5 ( 2.0GHz, M9393LL/A )
PowerMac G5 ( 2.0GHz, M9393LL/A )
PowerMac G5 ( Dual 2.3GHz, M9591TA/A )
PowerMac G5 ( Dual 2.3GHz, M9591TA/A )
PowerMac G5 ( Dual 2.3GHz, M9592TA/A )
PowerMac G5 ( Dual 2.3GHz, M9592TA/A )
PowerMac G5 ( Dual 2GHz, M9032LL/A)
PowerMac G5 (1.6GHz, M9020LL/A)
PowerMac G5 (1.6GHz, M9020LL/A)
PowerMac G5 (1.8GHz, M9031LL/A)
PowerMac G5 (1.8GHz, M9031LL/A)
PowerMac G5 (2.0GHz, M9032LL/A)
PowerMac G5 (2.0GHz, M9032LL/A)
PowerMac G5 (M9454X/A Dual 1.8GHZ)
PowerMac G5 (M9455X/A Dual 2GHZ)
PowerMac G5 (M9455X/A Dual 2GHZ)
PowerMac G5 (M9457X/A Dual 2.5GHZ)
PowerMac G5 (M9457X/A Dual 2.5GHZ)
PowerMac G5 (M9747XA/A)
PowerMac G5 (M9748X/A Dual 2.3GHZ)
PowerMac G5 (M9748X/A Dual 2.3GHZ)
PowerMac G5 (M9749X/A Dual 2.7GHz)
PowerMac G5 (M9749X/A Dual 2.7GHz)
PowerMac G5 Quad ( Two Dual 2.5GHz, M9592TA/A)
PowerMac G5 Quad ( Two Dual 2

 

None
Sign in to enter tags

Type the characters you see in the picture above.

Gửi hỗ trợ

Loading...