LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tình trạng màn hình LG Gram 14 inch Màn hình LG Gram 14 inch bị vệt trắng xanh cắt dọc ngang... Xem thêm