LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tình trạng pin LG Gram 14 inch: Pin LG Gram 14 inch xài rất hao pin ,mau hết pin và sạc cũng rất nhanh đầy pin... Xem thêm