Còn hàng

Mô tả

Một mã độc tống tiền (ransomware) mang tên Locky, đe dọa vô hiệu hoá dữ liệu của người... Xem thêm