LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tình trạng màn hình Coolpad Soar Màn hình Coolpad Soar bị vỡ,nứt, liệt cảm ứng... Xem thêm