Còn hàng

Mô tả

Sau thời gian sử dụng laptop, bạn sẽ gặp nhiều trường hợp máy bị hỏng phải thay màn hình, thay pin, thay camera, RAM, adapter,... Xem thêm