This product is electronically distributed.

Mô tả

Viện Máy Tính - Trung Tâm Sữa Chữa  Chuyên Tablet ,SmartPhone HTC uy tín & chất lượng: nhận sửa chữa,thay thế, khôi phục dữ liệu cho các tất cả dòng Tablet HTC (HTC Flyer, Jetstream, Evo View, Vertex, Puccini… ), SmartPhone HTC (series ONE, series Sensation, Nexus One, series DESIRE, series EVO, series Wildfire, Chacha, Rhyme, Explorer, Amaze, Hero… ).