1.000.000 đ

Còn hàng

Mô tả

Dữ liệu được lưu trữ trong ổ cứng thường rất an toàn vì ổ cứng được đặt trong máy nên thường không bị tình trạng... Xem thêm