LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Vienmaytinh cứu điện thoại trong mọi trường hợp từ đời cũ đến đời mới dựa vào đặc tính lưu trữ trên flashrom và bộ nhớ trong máy điện thoại.