LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

cấp cứ dữ liệu trên tất cả các loại usb, usb bị cháy, rơi nước, virus...