LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thời gian qua Viện Máy Tính chúng tôi có tiếp nhận khá nhiều trường hợp máy bị sự cố liên quan đến Asus Tablet như Asus Padfone Station, các dòng Asus Padfoner, TF, EEE PAD