LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Vẫn sử dụng cấu trúc vỏ Polycarbonate, độ mỏng 10,4 mm gần tương đương, nhưng Lumia 1020 cho cảm giác cầm nhẹ và mỏng hơn nhiều 920,... Xem thêm