LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

HTC One Max được coi là bản phóng to của HTC One trong đó từ "Max" mang ý nghĩa tất cả những tính năng thành... Xem thêm