LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tablet  Think Pad 2  là dòng tablet tốt nhất mà Lenovo, Microsoft, và Intel đồng thời cung cấp. Sử dụng hệ... Xem thêm