LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Dòng notebook PC -  TOSHIBA STELLITE L40   được trang bị thế hệ pin lithium-ion hình lăng trụ không chỉ nhẹ hơn,... Xem thêm