LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Khách hàng: A.Sơn - Công Viên Phần Mềm Quang Trung Số điện thoại: 0909101804 Thiết bị: HDD Hitachi 1Tb. SN:... Xem thêm