LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tình trạng Samsung Galaxy mất sóng 3G xảy ra với rất nhiều lý do

 - Quý khách chưa bật chức năng 3G

- Quý khách chưa cấu hình đúng nhà mạng

- Sim 3G mà quý khách đang sử dụng bị lỗi

- Quý khách ở cách xa trung tâm 3G

- Phần cứng máy có vấn đề

-Để khắc phục tình trạng này quý khách vui lòng mang máy đến Viện Máy Tính, nhân viên kĩ thuật của chúng tôi sẽ kiểm tra, thông báo lỗi và tiến hành sửa chữa nhanh nhất cho quý khách.