LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Chuột cảm ứng rất ít khi bị hỏng, nó chẳng cần phần mềm điều khiển, thường thì lổi do người sử dụng không biết cách điều khiển tắt mở.

 

1

 

 CHUỘT LAPTOP THƯỜNG HAY BỊ TÌNH TRẠNG SAU  :

 

           -  CHUỘT CẢM ỨNG LAPTOP KHÔNG HOẠT ĐỘNG .

           -  CHUỘT CẢM ỨNG CHẠY TỐT NHƯNG KHÔNG THỂ CLICK CHUỘT TRÁI, PHẢI ĐƯỢC. . ,

           -  KHÔNG TẮT MỞ CHUỘT CẢM ỨNG ĐƯỢC.

           -  CHUỘT CẢM ỨNG KHÔNG DOUBLE CLICK ĐƯỢC  .

           -  CHUỘT LAPTOP KHÔNG THỂ DI CHUYỂN ĐƯỢC.

GIÁ TỪ 200.000 - 600.000 VND