LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Chế cáp, hàn cáp màn hình.

GIÁ TỪ 400.000 - 600.000 VND