LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Nếu 1 ngày đó không may chiếc  LAPTOP IBM T60 - Core 2 - T5500  của bạn có sự cố về main, hay khởi động... Xem thêm