LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Dành cho máy Laptop, Netbook: Win ME, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

GIÁ TỪ 180.000 - 250.000 VND/ HĐH/ LAP