LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Cài đặt mới Driver: Sound, VGA, Printer, Scanner, Webcam,

GIÁ TỪ 60.000 - 120.000 VND /LẦN/MÁY (TÙY SỐ LƯỢNG)