LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Cài đặt các dịch vụ và vận hành trên hệ thống Windows Server 2003, Windows Server 2008

GIÁ TỪ 400.000 - 800.000 / MÁY.