LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Khách hàng: A.Thịnh, Đồng Tháp Số điện thoại:  0988138212 Thiết bị:  HDD Samsung 160Gb Sata 3.5". SN:... Xem thêm