LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Chip và board card âm thanh

GIÁ TỪ 200.000 - 750.000 VND