LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Hàn, hấp chipset

GIÁ TỪ 600.000 - 750.000 VND