LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

  Laptop Gigabyte P25W V2 Hình ảnh hấp dẫn với NVIDIA ® GeForce ® GTX 870M GDDR5 3GB  4 bộ xử lý i7... Xem thêm