LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Sau một thời gian sử dụng, bàn phím (keyboard) của bạn có thể bị hư hỏng một vài phím nào đó. 

Viện Máy Tính nhận sửa chữa, thay thế Keyboad.

GIÁ TỪ 300.000 - 900.000 VND