LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

* Unlock (Network Locked,USIM Lock,Outgoing Call Lock,Invalid Card In This Region)  tất cả các dòng máy

 

Droid Razr 
Droid Razr HD
Droid Razr HD Maxx
Droid Razr M
Atrix 4G
XT890
Droid Razr I
Photon 4G
Droid 4
Milestone 2
XT320
XT532
Bravo MB520
Pro+
Defy+


* Nạp tiếng Việt cho các máy chạy Android.
* Up ROM, nâng cấp phiên bản tốt nhất cho tất cả các dòng máy.

 

Lỗi 1. Khởi động máy treo màn hình.
Lỗi 2. Kết nối USB chập chờn 
Lỗi 3. Không thể kết nối Internet
Lỗi 4. Lỗi ứng dụng khi cài đặt.
Lỗi 5. Mất sóng khi đang sử dụng.
Lỗi 6. Treo máy, tự động reset.
Lỗi 7.  Không gọi điện, nhắn tin được. 
Lỗi 8. PH_CODE_SIG_ERROR.(Chữ ký không phù hợp )
Lỗi 8. MEM_MAP_BLANK. (Fimware điện thoại bị xóa)
Lỗi 8. SW Version: NOT FOUND (Điện thoại đã bị xóa PDS)
Lỗi 8. Báo lỗi số : (tùy thuộc vào bệnh)