LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Dòng máy tương thích: ACER  Aspire1680, 3000, 7100, 9400, 2300, 1410, 1640, 1650, 1680, 1690, 3000series

Thông số kỹ thuật9cell/2-3h