LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Corsair Flash Voyager GT 32GB CMFVYGT3-32GB - USB 3.0 Ổ đĩa 3.0 đèn flash chuẩn USB được nhanh chóng. Flash Voyager GT USB 3.0 thậm chí còn nhanh hơn, với tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến hai lần tốc độ của chuẩn USB 3.0, và lên đến tám lần tốc độ của USB 2.0 ổ đĩa. Tính di động và tiện lợi của ổ đĩa USB đã luôn luôn có nghĩa là đưa lên với sự chậm trễ trong khi chờ đợi cho các tập tin sao chép, nhưng bây giờ họ là một điều của quá khứ.