LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Corsair Voyager Slider 32GB  trượt cung cấp USB 3.0 tốc độ và thuận tiện thiết kế một mảnh với một mức giá tuyệt vời. Ổ đĩa 2.0 đèn flash thông thường USB là nhanh ... cho đến khi bạn có được một nơi nào đó và bạn đang chờ đợi cho một tập tin 4GB để sao chép. Tất cả mọi người xứng đáng với sự tự do của USB 3.0. Nếu bạn có một máy tính mới hoặc máy tính xách tay với một 3,0 giao diện tốc độ cao USB, Flash Voyager trượt là một cách hợp lý để tận dụng lợi thế của nó. Tốc độ cao USB 3.0 truyền tải là một tiết kiệm thời gian, nhưng không phải tất cả máy tính của bạn sẽ đáp ứng sẽ có các tiêu chuẩn mới nhất. Tính tương thích ngược hoàn toàn với USB 2.0 bạn có bảo hiểm.