LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Làm phần mềm, up flash

Thay cặp IMEI chú ý sẽ khác IMEI ban đầu