LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay rắc tiếp xúc cảm ứng

Thay chip IC nhận cảm ứng trên board