LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay bộ sóng mạng

Thay cặp nguồn nhận sóng mạng từ CPU A6