LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay cùm mic phone rời

Thay chip công suất audio trên board