LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay cụm loa ngoài

Thay chip liên quan tín hiệu audio phần âm thanh