LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay chip tín hiệu nguồn cho mic

Thay chip nguồn cho audio