LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay rắc tiếp xúc màn hình

Thay chip nhận tín hiệu màn hình trên board