LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

DELL, D600, D620, D630, D540, D820…(khác mặc nạ ngoài) 

MODEL: DVD RW ATA (thông dụng)
TƯƠNG THÍCH: DELL, D600, D620, D630, D540, D820…
TÌNH TRẠNG: