LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Chạy phần mềm

Thay CPU A6 và cặp nguồn cho IMEI