LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay chip nguồn

Thay CPU A6, chip zin rất khó thay