LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Nếu card màn hình của bạn chưa đủ mạnh hãy liên hệ Viện máy tính để chúng tôi tư vấn nâng cấp hoặc kiểm tra thay thế kịp thời cho máy của bạn. Chúng tôi chuyên về nâp cấp thay thế bảo hành các dòng máy GATEWAY NV49C16v.