LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Dòng máy tương thích: TECRA A2/M2/M2V/M3 Series, Satellite A50/A55

Qosmio F25/F25-AV205


Thông số kỹ thuật6cell/2h