LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Dòng máy tương thích:SAMSUNG R428

Thông số kỹ thuật:6cell/2-3h