LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Vienmaytinh.com tiền thân là Trung tâm xử lý sự cố ITCare, thành lập ngày 18.7.2004. Năm 2008 chính thức đổi tên thành Công ty CP Máy Tính VIỆN lấy tên thương hiệu là Viện Máy Tính Việt Nam website Vienmaytinh.com